Main content

De Zorg vraagt klimaatminister om bijdrage aan duurzame ambities

Persbericht

In een brief (pdf) aan minister Rob Jetten voor Klimaat en Energie vragen de partners van de Green Deal Duurzame Zorg om financiële en inhoudelijke ondersteuning om de ambities voor verduurzaming van de zorgsector te realiseren. De oproep aan de minister gaat in op vereenvoudiging van wet- en regelgeving en het toekennen van een deel van de financiële middelen uit het Klimaatfonds voor de zorgsector.
 
De brief is opgesteld door de brancheorganisaties van de zorgaanbieders (NVZ, Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra, De Nederlandse ggz en Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, ActiZ), Zorgverzekeraars Nederland en De Nederlandse Vereniging van Banken.  

Negatieve impact zorg op milieu verminderen

De betrokken partijen werken sinds 2018 samen in de Green Deal Duurzame Zorg 2.0 om de negatieve impact van de gezondheidszorg op het milieu te verminderen. De klimaatcrisis heeft een negatieve invloed op de gezondheid van de mens. Duurzame zorg is daarmee zowel in het directe belang van de zorgsector als het gezamenlijke belang.

Ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen

De zorgsector werkt graag mee aan het realiseren van de ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen uit het coalitieakkoord. De brief laat zien hoe er de afgelopen jaren is gewerkt aan verduurzaming van de zorg en wat de doelstellingen voor komende jaren zijn. Er wordt ingezet op 5 pijlers: 

  • CO2-reductie
  • Preventie (het voorkómen van zorg)
  • Circulair werken
  • Terugdringen van medicijnresten in het afvalwater
  • Integreren van het duurzame gedachtegoed in het onderwijs. 

Voorwaarde is dat de overheid een actieve bijdrage levert voor het realiseren van de doelstellingen. 

Vereenvoudiging wet- en regelgeving 

Wetgeving komt op dit moment vanuit verschillende ministeries en sluit onvoldoende aan bij de aanpak van de sector zelf. Dit leidt tot een toenemende en complexe verantwoordingsdruk. Daarnaast hebben partijen met zowel regels vanuit Europa als Nederland te maken. Daarom vraagt de zorgsector de belangen van de brancheorganisaties te behartigen in de Europese lobby. Om planmatig aan duurzaamheid en de reductie van CO2 te kunnen werken is goede vertaling van de (Europese) wet- en regelgeving noodzakelijk. 

Bijdrage overheid noodzakelijk

De intrinsieke motivatie van de zorgsector loopt soms tegen (financiële) grenzen aan. De brancheorganisaties vragen minister Jetten om de ambities breed te ondersteunen en verder uit te werken in beleidsplannen. Dit geldt zowel voor (wetenschappelijk) onderzoek naar circulariteit en projectondersteuning als voor het integreren van duurzaamheid in (zorg)onderwijs.

Ook is een bijdrage aan het verduurzamen van het zorgvastgoed nodig. De extra kosten voor het toepassen van duurzame technische investeringen voor de cure en care samen bedragen €334 miljoen per jaar tot 2030. Dit is bovenop eigen investeringen die we vanuit de zorg doen in vastgoed en (ver)nieuwbouw en energiebesparingen. Een financiële bijdrage is daarom noodzakelijk om de ingezette route voor duurzame zorg te realiseren.

Lees de volledige brief aan de minister (pdf).

Duurzaamheid

Wil je meer informatie over Duurzaamheid? Word dan lid van de werkgroep Duurzaamheid & circulaire economie of de werkgroep Vastgoedontwikkeling op Kennisnet. Leden van NVZ kunnen lidmaatschap aanvragen van Kennisnet voor gedetailleerde inhoudelijke informatie over onder andere dit onderwerp.