Main content

Oncologische netwerken

De Taskforce Oncologie is opgericht om goede zorg te bieden aan iedere patiënt met kanker. Deze taskforce adviseert het programma ‘Naar regionale oncologienetwerken’ om zo oncologische netwerkvorming te versnellen.

Oncologie is het specialisme dat zich bezighoudt met het opsporen en behandelen van kwaadaardige aandoeningen, zoals kanker. Voor veel soorten kanker zijn de overlevingskansen de afgelopen jaren gestegen. Hierdoor zijn er meer mensen die langer nazorg nodig hebben. Ook verwachten patiënten steeds meer inzicht in de kwaliteit van de kankerzorg. Ondertussen staan de kosten van de zorg sterk onder druk. Door deze ontwikkelingen en door toenemende specialisatie is samenwerking tussen zorgverleners belangrijker dan ooit.

Taskforce Oncologie

De Taskforce Oncologie is opgericht om goede zorg te bieden aan iedere patiënt met kanker. In de Taskforce Oncologie zijn de volgende organisaties vertegenwoordigd:  

  • Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU); 
  • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ); 
  • Nederlands Huisartsen genootschap (NHG); 
  • Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK); 
  • Stichting Oncologische Samenwerking (SONCOS – die de Federatie Medisch Specialisten (FMS) vertegenwoordigt), en; 
  • Kennis- en kwaliteitsinstituut IKNL. 

De Taskforce Oncologie adviseert het programma ‘Naar regionale oncologienetwerken’ dat werkt aan het stimuleren en versnellen van oncologische netwerkvorming, met financiering van het Citrienfonds.  

Trefzekere zorg voor iedere kankerpatiënt 

In de Agenda Oncologische netwerkzorg staat wat er voor nodig is om aan iedere patiënt trefzekere zorg te bieden. Voor het best mogelijke behandelplan is het belangrijk dat er:

  • goede samenwerking is tussen professionals binnen het netwerk;  
  • beschikbaarheid is van benodigde expertise in het netwerk;  
  • afstemming is in multidisciplinair overleg;  
  • goede besturing is van zorgnetwerken.  

Technische mogelijkheden

Voor patiënten vraagt dit om transparantie van beschikbare expertise en behandeluitkomsten en een goed proces van samen beslissen. Voor professionals vraagt dit om standaarden voor informatie-uitwisseling en technische mogelijkheden voor het uitwisselen van diagnostische beelden. Om een integraal behandelplan en een persoonlijke gezondheidsomgeving te helpen realiseren, is betere ondersteuning voor zorgprofessionals nodig. Onder andere met digitale middelen en data- en beelduitwisseling over de muren van het ziekenhuis heen. Daarvoor is het belangrijk de huidige knelpunten op het gebied van ICT weg te nemen. Zoals: de afhankelijkheid van ICT-leveranciers, maar ook privacywetgeving en toenemende administratielasten voor zorgprofessionals. Dit zijn zorgbrede problemen. Regie van de overheid is hierbij noodzaak. 

Meer over netwerkzorg