Main content

Zorgverleners krijgen meer tijd voor verplicht vermelden BIG-nummer 

Nieuws

Zorgverleners hoeven nog niet per 1 januari 2021 hun BIG-nummer te vermelden. De wettelijke verplichting treedt op deze datum wel in werking. Maar door de coronacrisis hebben BIG-geregistreerde zorgverleners en hun werkgevers misschien niet voldoende tijd om op deze datum aan de verplichting te voldoen, is de gedachte. Daar wordt rekening mee gehouden: zij hoeven voorlopig nog niets te doen.

Vanwege de publicatie van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) kan de datum van de inwerkingtreding niet meer aangepast worden. Om die reden wordt voor de praktische oplossing gekozen om per 1 januari 2021 nog niet te handhaven. Voorlopig hoeven zorgverleners dus nog niets te doen. Zodra er duidelijkheid is over het verdere verloop van de coronacrisis, wordt bekend gemaakt wanneer het halfjaar ingaat om aan de verplichting te voldoen. Op dit moment kan het ministerie van VWS nog niet aangeven wanneer dit zal zijn.

Deel kennis en ervaringen op NVZ Kennisnet

Wil je kennis en ervaringen delen met andere NVZ-leden? Word dan lid van NVZ Kennisnet en meld je aan voor relevante werkgroepen. Leden van NVZ kunnen lidmaatschap aanvragen van NVZ Kennisnet voor gedetailleerde inhoudelijke informatie over diverse onderwerpen.