Main content

Zorgpartijen tekenen intentieverklaring: ‘Behandel verslaving als een ziekte’

Nieuws

De NVZ en 13 andere zorgpartijen hebben vandaag een intentieverklaring ondertekend. Hiermee beloven zij zich hard te maken voor een gezond en veilig werk- en leerklimaat voor zorgprofessionals, waarin verslaving als ziekte wordt behandeld en middelengebruik en verslaving bespreekbaar zijn.

Gezonde en veilige werkomgeving

Verslaving is een te behandelen ziekte die iedereen kan overkomen, dus ook zorgprofessionals. Middelengebruik en verslaving zijn van invloed op iemands functioneren en gezondheid, en gaan daarom niet samen met werk. Het is belangrijk mensen die hiermee te maken hebben, zo goed en zo vroeg mogelijk te begeleiden en behandelen. Mensen met een verslaving durven zich vaak, uit angst of schaamte, niet over hun ziekte te uiten. Het creëren van een gezonde en veilige werkomgeving waarin middelengebruik en verslaving bespreekbaar zijn, is belangrijk om het taboe te doorbreken. Naast ziekte en uitval, is er bij zorgprofessionals een risico voor de patiëntveiligheid en kwaliteit van zorg. Door zorgprofessionals vroegtijdig een helpende hand te bieden, wordt de gezondheid van de zorgprofessional en de patiëntveiligheid geborgd.   

Verslaving als behandelbare ziekte

Vandaag wordt een brede beweging in de zorg in gang gezet met als gezamenlijk doel dat verslaving als behandelbare ziekte wordt gezien én hiernaar wordt gehandeld. Door het onderwerp bespreekbaar te maken en goed beleid te ontwikkelen. KNMG, GGD GHOR Nederland, GGZ Nederland, Ineen, NFU, NVZ, Verslavingskunde Nederland, KNGF, KNMP, KNMT, KNOV, LVVP, NAPA en NIP hebben hiervoor een intentieverklaring ondertekend. Het initiatief wordt mede ondersteund door de IGJ en het ministerie van VWS. Hiermee zetten de betrokken organisaties problematisch middelengebruik en verslaving op de agenda en spannen ze zich samen ervoor in dat: 
 
• problematisch middelengebruik en verslaving bij de organisaties en bij de leden op de agenda komen te staan; 
• stoornissen in het gebruik van middelen en gedragsverslavingen worden behandeld als ziektes; 
• zorgprofessionals met een stoornis in het gebruik van middelen of een gedragsverslaving na behandeling veilig kunnen terugkeren naar werk middels een monitoringprogramma; 
• beleid of een procedure gericht op middelengebruik en verslaving wordt ontwikkeld en geïmplementeerd.

Middelengebruik en verslaving 

De ondertekening vond plaats tijdens de bijeenkomst ‘Problematisch middelengebruik en verslaving: waar staat het op de agenda?’ van de KNMG en ABS-artsen. Deelnemers krijgen handvatten om in de eigen organisatie aan de slag te gaan met het bespreekbaar maken van middelengebruik en verslaving.