Main content

Zorgen over goede stageplaatsen

Nieuws

Uit recent onderzoek is opnieuw gebleken dat het Stagefonds voor 3 van de 4 verpleegkundige opleidingen niet kostendekkend is. Donderdag 13 februari spreekt de vaste commissie voor VWS met de ministers en staatssecretaris van VWS over het arbeidsmarktbeleid in de zorg. De NVZ heeft de Tweede Kamerleden in een brief gevraagd om er bij de bewindspersonen op aan te dringen dit probleem op te lossen door het Stagefonds nu echt kostendekkend te maken. 

Voldoende opleiden

De ziekenhuizen werken hard aan goede arbeidsvoorwaarden, goede arbeidsverhoudingen én goede arbeidsomstandigheden. Inclusief voldoende opleiden. (Vervolg)opleidingen worden zó aangepast dat zorgprofessionals makkelijker kunnen in/doorstromen in de verpleegkundige specialisaties en naar functies daarbuiten. In de strategische opleidingsplannen is extra aandacht voor continue bekwaamheid, digitalisering en het versterken van de verpleegkundige beroepsgroep. We werken aan slimmer werken en samenwerken met het arbeidsmarktprogramma Zorgprofessionals maken de toekomst!.

Stageplaatsen

De bottleneck voor het opleiden zit in de stageplaatsen. Het aantal stageplaatsen blijft zorgwekkend achter bij de groeiende personeelsbehoefte en het stijgend aantal opleidingsplaatsen. Dit geldt voor de hele zorg. Dit komt doordat er niet genoeg geld beschikbaar is om voldoende zorgprofessionals vrij te maken die de stagiairs kunnen begeleiden.