Main content

Zo werkt eenheid van taal in de praktijk

Nieuws

Doordat alle VIPP-deelnemers de Basisgegevensset Zorg (BgZ) op een eenduidige manier vastleggen, komt meervoudig gebruik van patiëntgegevens een stap dichterbij. Implementatie van de BgZ is een voorwaarde voor het halen van VIPP-doelstelling A2.  Specialisten uit diverse ziekenhuizen vertellen waarom de BgZ nuttig is om te gebruiken.

De BgZ bestaat uit een set patiëntgegevens die in elk onderdeel van het zorgproces van belang is. Voorbeelden zijn medische hulpmiddelen, (operatieve) verrichtingen en geplande zorgactiviteiten. Doordat de deelnemende instellingen de BgZ op een eenduidige manier vastleggen, zorgen zij ervoor dat meervoudig gebruik van patiëntgegevens in zicht komt. Het eenduidig vastleggen van de patiëntgegevens gebeurt zowel binnen het ziekenhuis, als tussen ziekenhuizen en andere zorginstellingen.

Minder fouten

Implementatie van de BgZ zorgt er op die manier voor, dat er minder fouten gemaakt worden. Bovendien zijn zorgverleners minder tijd kwijt aan registratie. Ontzettend belangrijk dus, benadrukken ook Bart-Jan Verhoeff (internist-nefroloog), Carla Meeuwis (radioloog) en Natalja Basoski (reumatoloog). Maar hoe organiseer je dit in je ziekenhuis? In onderstaande filmpjes vertellen zij hier meer over.

Bart-Jan Verhoeff, internist-nefroloog en CMIO uit ziekenhuis St Jansdal, gaat in op de vraag waarom de Basisgegevensset Zorg ontwikkeld is. Ook geeft hij voorbeelden van waar eenheid van taal toe kan leiden: gebruik van AI-toepassingen voor betere zorg. 

Carla Meeuwis, radioloog uit Rijnstate, vertelt hoe zij eenheid van taal heeft georganiseerd in haar ziekenhuis. 

Natalja Basoski, reumatoloog uit Maasstad ziekenhuis, deelt hoe zij het veranderproces rondom het eenmalig en eenduidig registreren heeft ingericht in het Maasstad ziekenhuis. Het begint volgens haar bij bewustwording over hoe belangrijk het is dat een dossier volledig is ingevuld.

Deelnemers VIPP

Deelnemers aan VIPP zijn algemene ziekenhuizen, revalidatie-, dialyse-, epilepsie- en radiotherapeutische centra en categorale instellingen voor medische specialistische zorg. Het programma is gestart in januari 2017 en loopt af op 31 december 2019. In de loop van 2020 wordt bekend hoeveel deelnemers de VIPP-doelen hebben gehaald.
 

VIPP

Wil je meer informatie over Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling tussen Patiënt & Professional (VIPP)? Word dan lid van de werkgroep op Kennisnet. Leden van NVZ kunnen lidmaatschap aanvragen van Kennisnet voor gedetailleerde inhoudelijke informatie over onder andere dit onderwerp.

Meer over VIPP