Main content

Ziekenhuizen stellen planbare zorg uit

Nieuws

De NVZ heeft in een enquête aan ziekenhuizen en revalidatie-instellingen gevraagd wat de gevolgen zijn van het coronavirus. 76% van de ondervraagden meldt dat de planbare zorg wordt uitgesteld, 9% zegt dat dat nog gaat gebeuren. De belangrijkste argumenten voor het uitstel zijn het indammen van verspreiding van het virus en het tegengaan van besmetting van ziekenhuispatiënten. Aan de NVZ-enquête hebben 46 ziekenhuizen uit heel Nederland meegedaan.

Planbare zorg

Ruim vier op de tien ondervraagden (42%) noemt als reden voor het uitstel van de planbare zorg: ‘We verwachten meer patiënten uit de eigen regio op te moeten vangen’. 29% van de deelnemers aan de enquête noemt als reden voor het uitstel: ‘We verwachten zowel uit de eigen regio als uit een andere regio meer patiënten op te moeten vangen’. Overigens zegt slechts 2%van de deelnemers aan de enquête dat de planbare zorg niet wordt uitgesteld. 

Beeldbellen

Er is een restcategorie als antwoord op de vraag of de planbare zorg uitgesteld wordt. Hier valt 13% van de ondervraagden onder. Zo laten meerdere ziekenhuizen weten dat ze de fysieke zorg aan patiënten, waar mogelijk, omzetten in zorg op afstand. Als opties noemen mensen: telefonisch contact, beeldbellen en e-consult. Een van de respondenten meldt dat de radiotherapeutische behandelingen in principe doorgaan, maar dat follow-up-afspraken worden uitgesteld of telefonisch plaatsvinden.

Corona

Wil je meer informatie over Corona? Word dan lid van de werkgroep op Kennisnet. Leden van NVZ kunnen lidmaatschap aanvragen van Kennisnet voor gedetailleerde inhoudelijke informatie over onder andere dit onderwerp.