Main content

Ziekenhuizen pakken voorbeeldrol gezonde voeding

Nieuws

De intentieverklaring ‘Voorhoedeziekenhuizen in Voeding’ (pdf) van de Alliantie Voeding in de Zorg is op 2 december ondertekend door 11 ziekenhuizen. Hiermee verklaren deze ziekenhuizen dat ze in 2022 een volledig gezond voedingsaanbod hebben voor patiënten, bezoekers en medewerkers. Daarmee behalen ze versneld de doelstelling van het Nationaal Preventieakkoord, waarin staat dat alle ziekenhuizen in 2030 een gezond voedingsaanbod moeten hebben. 

Gezonde voeding in ziekenhuizen is 1 van de aandachtspunten in het Nationaal Preventieakkoord (NPA), dat in 2018 is opgesteld door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het NPA is getekend door 70 partijen, waaronder de Alliantie Voeding in de Zorg en de NVZ. “Bij het behalen van de doelen is de inzet van maatschappelijke partners en de overheid onmisbaar”, zegt Menrike Menkveld, directeur van de Alliantie Voeding in de Zorg. “We zijn dan ook trots dat de 11 ziekenhuizen vandaag de intentieverklaring hebben getekend. Perifere ziekenhuizen, opleidingsziekenhuizen en academische ziekenhuizen, vanuit alle hoeken van Nederland, zijn onderdeel van de voorhoede. Zij lopen vooruit op het in het preventieakkoord gestelde doel.” 

Gezonde Eetomgeving

De voorhoedeziekenhuizen vinden dat ziekenhuizen een voorbeeldrol hebben in de maatschappij bij het aanbieden van gezonde voeding. Een gezonder voedingsaanbod draagt bij aan herstel van patiënten, een gezonde werkomgeving voor medewerkers en een gezonde keuze voor bezoekers. De nieuwe Richtlijn Eetomgevingen van het Voedingscentrum vormt de basis voor het gezonde voedingsaanbod in de ziekenhuizen. 

Goede zorg proef je

Schijf van Vijf als basis

Door zowel te werken aan het aanbod als de presentatie van gezondere producten in de ziekenhuisomgeving, wordt de gezonde en duurzame keuze de makkelijke keuze. De Schijf van Vijf vormt de basis voor het bepalen wat een gezondere keuze is. Voor de richtlijnen voor patiënten benut Goede Zorg Proef Je de jarenlange ervaring van Ziekenhuis Gelderse Vallei, hét Voedingsziekenhuis.

Preventie

Wil je meer informatie over Preventie? Word dan lid van de werkgroepen over preventie op Kennisnet. Leden van NVZ kunnen lidmaatschap aanvragen van Kennisnet voor gedetailleerde inhoudelijke informatie over onder andere dit onderwerp.