Main content

Ziekenhuizen over op Horizontaal Toezicht

Nieuws

7 ziekenhuizen hebben een vlag ontvangen uit handen van minister Bruno Bruins van Medische Zorg en Sport en NVZ-voorzitter Ad Melkert. Een vlag om te vieren dat ze over zijn op Horizontaal Toezicht.

Over op Horizontaal Toezicht

Gelre Ziekenhuizen, Sint Maartenskliniek, Laurentius Ziekenhuis, Rijnstate, Martini Ziekenhuis, Erasmus MC en het LUMC zijn over op Horizontaal Toezicht. Binnenkort zal ook Ziekenhuisgroep Twente overgaan op Horizontaal Toezicht. 23 ziekenhuizen zijn in een vergevorderd stadium. De andere ziekenhuizen volgen hier snel op. 

Sneller en beter inzicht in zorgkosten 

Horizontaal toezicht heeft de mogelijkheid gecreëerd om ziekenhuis en zorgverzekeraar samen te laten verantwoorden over de juiste besteding van de zorguitgaven. Patiënten hebben hierdoor sneller en beter inzicht in hun zorgkosten. Uiteindelijk leidt dit voor ziekenhuizen tot een reductie van de werklast, omdat er geen materiële controles meer worden gedaan door de zorgverzekeraar. Ook de handreiking rechtmatigheidscontroles vervalt.

Vertrouwen en transparantie 

Horizontaal toezicht is een vorm van samenwerking tussen ziekenhuizen en zorgverzekeraars die is gebaseerd op vertrouwen en transparantie. In plaats van controle van zorgdeclaraties achteraf door de verzekeraar stelt het ziekenhuis vooraf vast of de zorgdeclaratie juist is. Verder worden de declaraties afgestemd met één verzekeraar, namens alle andere verzekeraars. Dit scheelt aanzienlijk in de werklast voor de ziekenhuizen, omdat ze nu niet met alle zorgverzekeraars hoeven af te stemmen.
Het ziekenhuis krijgt op deze manier sneller zekerheid over de juistheid van declaratie en er is minder administratieve last. Zorgverzekeraars kunnen de verzekerden sneller inzicht geven in hun zorgnota’s en het verbruik van het eigen risico.

Opleiding Horizontaal Toezicht 

Er is ook een opleiding Horizontaal Toezicht. Tijdens de opleiding worden de deelnemers opgeleid in het gedachtegoed van Horizontaal Toezicht Zorg en leer je dit meteen te vertalen naar de eigen afdeling. Het belang van een goede registratie en declaratie en het op orde hebben van processen staat daarin centraal. De training is zo praktisch mogelijk ingericht met veel aandacht voor de dialoog tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar. Zo worden er praktische handvatten gegeven om Horizontaal Toezicht Zorg in de eigen organisatie en op de eigen afdeling te implementeren. Ook leer je om het landelijk raamwerk Horizontaal Toezicht toe te passen, waaronder het Control Framework. 

Meer informatie is te vinden op de website van Horizontaal Toezicht. 

Deel kennis en ervaringen op NVZ Kennisnet

Wil je kennis en ervaringen delen met andere NVZ-leden? Word dan lid van NVZ Kennisnet en meld je aan voor relevante werkgroepen. Leden van NVZ kunnen lidmaatschap aanvragen van NVZ Kennisnet voor gedetailleerde inhoudelijke informatie over diverse onderwerpen.

Meer over netwerkzorg