Main content

Ziekenhuizen leiden strategisch op

Nieuws

Het ontwikkelen van strategisch personeels- en opleidingsbeleid staat bij veel ziekenhuizen en categorale instellingen op de agenda. Tussen instellingen bestaan wel verschillen in de mate waarin ze ermee bezig zijn. Dat blijkt uit de scan die de NVZ heeft uitgezet voor het programma Zorgprofessionals maken de toekomst! (ZMT!).

Strategisch opleiden

Instellingen scoren gemiddeld het hoogst op het thema ‘kaders strategisch opleiden’ (een 3,9 uit 5). Daarbij is onder meer gekeken naar hoe het strategisch opleidingsplan (SOP) is vormgegeven en of medewerkers en leidinggevenden betrokken zijn bij de ontwikkeling ervan. Instellingen scoren gemiddeld het laagst op het thema ‘strategische personeelsontwikkeling’ (een 3,3 uit 5). Daarbij gaat het bijvoorbeeld over de mate waarin instellingen zicht hebben op de huidige personeelssamenstelling en de toekomstige behoefte aan personeel.

Toekomstbestendige arbeidsmarkt

Met de ZMT!-scan wil de NVZ instellingen ondersteunen bij het realiseren van personeels- en opleidingsbeleid dat aansluit op de visie van de organisatie en de ontwikkeling van de zorgvraag. Aandacht hiervoor helpt bij het toekomstbestendig maken van de arbeidsmarkt voor de zorg. In 2021 vindt een tweede meting van de ZMT!-scan plaats, zodat instellingen kunnen zien hoe zij zich hebben ontwikkeld. Ook kan zo de landelijke ontwikkeling in beeld worden gebracht.

Zorgprofessionals Maken de Toekomst!

Wil je meer informatie over arbeidsmarktprogramma Zorgprofessionals Maken de Toekomst (ZMT!)? Word dan lid van de werkgroep Zorgprofessionals Maken de Toekomst! op Kennisnet. Leden van NVZ kunnen lidmaatschap aanvragen van Kennisnet voor gedetailleerde inhoudelijke informatie over onder andere dit onderwerp.

Meer over arbeidsmarkt