Main content

Ziekenhuizen gaan voor juiste zorg voor de patiënt

Nieuws

Patiënten hoeven steeds vaker niet meer naar het ziekenhuis voor medisch specialistische zorg. Met behulp van technologie en in samenwerking met zorgpartners in de regio, bieden ziekenhuizen en revalidatiecentra de juiste zorg, op de plek en manier die het beste bij de patiënt past. Om deze verandering in de zorg te ondersteunen, lanceert de NVZ een nieuwe website met praktische informatie: zorgvoorjump.nl

De website is onderdeel van het programma JuMP: Juiste Medisch specialistische zorg voor de Patiënt. Met JuMP bundelen NVZ, ziekenhuizen en revalidatiecentra kennis en ervaring om juiste zorg op de juiste plek vorm te geven. 

Acht bouwstenen 

JuMP benoemt acht bouwstenen die nodig zijn om juiste zorg op de juiste plek te realiseren in een organisatie. Om vaart te maken op deze bouwstenen, heeft de NVZ 'stroomversnellers' ontwikkeld. Dit zijn handreikingen op basis van geleerde lessen van voorlopers op het gebied van juiste zorg op de juiste plek. 

Regiovisie 

Eén van de bouwstenen gaat over het ontwikkelen van een regiovisie. Bij juiste zorg op de juiste plek is het cruciaal om met partners in de regio in gesprek te gaan over een gezamenlijke ambitie. Welke maatschappelijke opgave formuleer je met elkaar? De stroomversneller over de regiovisie geeft zorginstellingen een concreet handvat om hiermee aan de slag te gaan. 

Blijven bouwen 

Andere bouwstenen gaan over de samenwerking met de patiënt, het tonen van leiderschap of bekostiging van juiste zorg op de juiste plek. De website zorgvoorjump.nl wordt komende tijd samen met de ziekenhuizen en revalidatiecentra uitgebreid met meer stroomversnellers. 

JuMP

Wil je meer informatie over JuMP? Word dan lid van de werkgroep op Kennisnet. Leden van NVZ kunnen lidmaatschap aanvragen van Kennisnet voor gedetailleerde inhoudelijke informatie over onder andere dit onderwerp.