Main content

Ziekenhuizen en zorgverzekeraars samen aan de slag met juiste zorg op de juiste plek

Nieuws

Als partners optrekken, samen ambities formuleren en ook de rest van de regio meenemen in de transitie. Elkaar kennen én vertrouwen zijn randvoorwaarden om de juiste zorg op de juiste plek vorm te kunnen geven. Dit bleek woensdag 11 september tijdens de bijeenkomst ‘Samen aan de slag met de transformatie naar JZOJP’ van de NVZ en ZN, waar ziekenhuizen en zorgverzekeraars samen lokale initiatieven presenteerden rond de vernieuwing van zorg en het slimmer organiseren daarvan. 

Tempo maken

“De transformatie is de enige goede manier om de kosten en volumeontwikkeling in de zorg binnen de perken te houden”, zegt David Jongen, vicevoorzitter van de NVZ en bestuursvoorzitter van het Zuyderland MC, tijdens de opening van de bijeenkomst. “Maar het gaat niet snel genoeg. We moeten tempo maken. Dit vraagt onder meer om congruente afspraken in de regio en om volledige inzet van de transformatiegelden.” Congruentie is inderdaad belangrijk, reageert Ab Klink, ZN-bestuurslid en lid van de raad van bestuur van VGZ. “De richting van de contracten moet hetzelfde zijn. Maar het moet geen eenheidsworst worden. Een zekere variatie en onderhandelingsvrijheid moet zeker mogelijk blijven. Belangrijk is dat we met elkaar hetzelfde doel voor ogen hebben. En gemaakte afspraken nakomen.”

Gezamenlijke ambitie

Het Isala Ziekenhuis en Zilveren Kruis trekken samen op om hun gezamenlijke ambitie waar te maken: binnen drie jaar 10 procent van de patiënten thuis behandelen én de demografische groei in de regio Zwolle verslaan. Zuyderland MC en CZ sloten een uniek tienjarencontract. Met deze afspraken willen zij samen met ketenpartners de uitdagingen tackelen in Zuid-Limburg, de regio met de hoogste zorgkosten van Nederland. In de Twentse regio zijn Menzis en Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) een meerjarige alliantie aangegaan gericht op waardegedreven zorg. De     samenwerking is gebaseerd op partnerschap en gezamenlijke verantwoordelijkheid. Ook ketenpartners, waaronder huisartsen en de vvt, zijn nauw betrokken. Het Albert Schweitzer Ziekenhuis en VGZ werken op hun beurt meerjarig samen aan zinnige zorg via het programma Zorg van Waarde. “We krijgen de beweging alleen op gang door voor een langere periode met elkaar aan de slag te gaan”, zegt Marjo Vissers-Kuipers, divisievoorzitter Zorg van VGZ. “Een langlopend contract biedt de veiligheid om risico’s te nemen en te innoveren.” 

Vliegwiel

Ziekenhuizen en zorgverzekeraars zijn enthousiast over de samenwerkingen. De programma’s kunnen als vliegwiel dienen voor betere en betaalbaardere zorg. Uitdagingen zijn er ook. Op het gebied van structurele financiering en het verlagen van de kosten bijvoorbeeld. De partijen zijn het erover eens dat de transitie een lange adem vergt. Meerjarencontracten kunnen de tijd bieden die nodig is om de transformatie te realiseren en een transformatiebudget kan helpen om enkele financiële belemmeringen weg te nemen. Tijd die nodig is om aan een cultuurverandering te werken, om vertrouwen te kweken. De urgentie is wél aanwezig om de beweging vorm te geven, ziet NVZ-directeur Sander Gerritsen, die de middag samen met ZN-directeur Wout Adema afsluit. “We moeten toewerken naar een andere organisatie van zorg om de continuïteit te borgen op de langere termijn. Dat betekent: niet langer denken in traditionele organisaties, maar uitgaan van regionale netwerken, met alle partijen die daarbij horen.” 

JuMP

De NVZ ondersteunt de gezamenlijke ambitie voor JZOJP met het programma JuMP: Juiste medisch specialistische zorg voor de patiënt. Tijdens bijeenkomsten en via stroomversnellers delen NVZ-leden ervaringen en tips hoe zij JZOJP verder ontwikkelen. Kijk op de website zorgvoorjump.nl voor meer informatie. 

JuMP

Wil je meer informatie over JuMP? Word dan lid van de werkgroep op Kennisnet. Leden van NVZ kunnen lidmaatschap aanvragen van Kennisnet voor gedetailleerde inhoudelijke informatie over onder andere dit onderwerp.

Meer over JuMP