Main content

Ziekenhuizen en zorgverzekeraars maken financiële afspraken over corona

Nieuws

Koepels NVZ, NFU en ZN hebben afspraken gemaakt waarmee de financiële risico’s door corona hanteerbaar zijn geworden voor umc’s en algemene ziekenhuizen. De gezamenlijke afspraken maken het mogelijk coronapatiënten landelijk en regionaal te spreiden. Nu de onzekerheid over de financiële gevolgen van corona is weggenomen, kunnen ziekenhuizen en zorgverzekeraars de individuele afspraken over de zorg in 2022 afronden.

Umc’s en algemene ziekenhuizen maken ieder najaar afspraken met zorgverzekeraars over de medisch specialistische zorg voor het nieuwe jaar. Dit jaar is dat extra complex omdat zij te maken kregen met een nieuwe coronagolf. Daarbij rukt de Omikron-variant nu op. De Federatie van Nederlandse Universitair Medische Centra (NFU), de NVZ en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) hebben daarom gezamenlijk landelijke afspraken gemaakt over de financiële risico’s van corona, als aanvulling op de individuele contracten. 

Afspraken over corona

In de gezamenlijke regeling is vastgelegd dat de umc’s en algemene ziekenhuizen via eenzelfde systematiek een vergoeding krijgen voor de zorg aan coronapatiënten, beschermingsmiddelen en voor de opschaling van bedden voor intensive care. Daarnaast is een passende compensatie afgesproken voor de gemiste inkomsten uit de reguliere zorg die door corona niet kan worden verleend. De overeengekomen wijze van compenseren faciliteert ziekenhuizen bij het volgen van landelijke richtlijnen voor het afschalen of opschalen van de reguliere zorg. Over de vergoeding van de reguliere zorg en het inhalen van uitgestelde zorg maken ziekenhuizen en zorgverzekeraars individueel afspraken.

Toegang tot ziekenhuiszorg

De koepels van zorgverzekeraars, umc’s en algemene ziekenhuizen hopen met de regeling de continuïteit van de zorg zeker te stellen. Nu onzekerheden zijn weggenomen, is de verwachting dat individuele ziekenhuizen en zorgverzekeraars, die nog geen afspraken hebben gemaakt over de zorg in 2022, dat in de komende periode doen. Zorgverzekeraars informeren hun verzekerden via hun website over de voortgang en de wijze waarop de zorg wordt vergoed, ook als de contracten nog niet rond zijn. De passende individuele afspraken dragen bij aan de toegankelijkheid van de verzekerde ziekenhuiszorg voor alle verzekerden. 

Financiële druk

NVZ-voorzitter Ad Melkert is tevreden met deze Covid-vangnetregeling. Op korte termijn biedt dat ziekenhuizen lucht. Maar hij heeft ook zorgen: “Ik zie tegelijkertijd dat ziekenhuizen onder grote financiële druk blijven staan. In het regeerakkoord ontbreekt een investeringsagenda voor de zorg. Die is broodnodig om de zorg sterker uit de coronacrisis te laten komen en voor te bereiden op de toekomst. Denk aan investeringen in de zorgprofessionals, verduurzaming van de sector en de innovatieagenda. Bij de uitwerking van het regeerakkoord moet hier absoluut meer aandacht voor komen.”
 

Corona

Wil je meer informatie over Corona? Word dan lid van de werkgroep op Kennisnet. Leden van NVZ kunnen lidmaatschap aanvragen van Kennisnet voor gedetailleerde inhoudelijke informatie over onder andere dit onderwerp.