Main content

Ziekenhuizen en vakbonden praten over flexibele inzetbaarheid

Nieuws

De NVZ en de werknemersorganisaties FNV, FBZ, NU’91 en CNV hebben lang met elkaar gesproken tijdens de eerste cao onderhandelingsdag. Vooral over de vraag hoe de duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers kan worden gewaarborgd bij de noodzakelijke flexibele inzet van personeel. En hoe dit past bij het vereiste aanpassingsvermogen van de organisaties in onze branche. 

Goede balans werk en privé 

Er is gesproken over onder andere: de hersteltijd na werken in de nacht en de vergoeding voor overwerk, werken op inconveniënte tijden en werken in bereikbaarheidsdiensten. De delegaties zijn het erover eens dat een gezond rooster en een goede balans tussen werk en privé belangrijke voorwaarden zijn voor de vitaliteit van onze medewerkers. 

Tweede onderhandelingsdag 

Op donderdag 11 april 2019 is de tweede onderhandelingsdag gepland. Dan zal de innovatieve arbeidsmarktagenda van de NVZ voor de aanpak van de actuele arbeidsmarktknelpunten worden besproken. Daarnaast staat de cao-afspraak over generatiebeleid in relatie tot duurzame inzetbaarheid op de agenda. 

Meer over arbeidsmarkt