Main content

Ziekenhuizen actief in regio met JZOJP

Nieuws

Het ontwikkelen van Juiste Zorg Op de Juiste Plek (JZOJP) staat hoog op de agenda bij ziekenhuizen en revalidatiecentra. Dat blijkt uit de scan die de NVZ heeft uitgezet voor het programma JuMP. JZOJP wordt actief uitgedragen in het merendeel van de instellingen, en maakt onderdeel uit van de organisatiestrategie. Inmiddels voert bijna driekwart van de respondenten structureel het gesprek met partners in de regio om JZOJP gezamenlijk vorm te geven. De rol van de verpleegkundige en de patiënt verdient nog aandacht. 

JuMP-scan: peilstok in de organisatie 

De NVZ heeft in april 2019 een scan uitgezet onder haar leden om zicht te krijgen op de implementatie van Juiste Medisch specialistische zorg voor de Patiënt (JuMP). Het merendeel van de NVZ-leden vulde de scan in. Zij deden dit in samenspraak tussen de raad van bestuur, bestuur vereniging medische staf en de programmaleider binnen de instelling voor activiteiten rond JZOJP. 

Bekijk een toelichting van Arno Timmermans op de resultaten: 

Meer ruimte voor de verpleegkundige 

Wat opvalt is dat de raad van bestuur en medisch specialisten JZOJP in woord en daad actief uitdragen. Verpleegkundigen kunnen nog meer in positie worden gebracht. Zij worden wel geïnformeerd over de ontwikkelingen, maar hebben nog niet een actieve rol. Ook blijkt dat JZOJP in het merendeel van de organisaties nog niet structureel is ingebed, bijvoorbeeld wat betreft HR-beleid. Ook de ICT-infrastructuur en bekostiging ondersteunen JZOJP niet voldoende. 

Populatie in beeld, patiënt nog niet 

De meeste instellingen hebben goed zicht op de ontwikkeling van de zorgvraag in de regio, of zijn bezig dit te organiseren. Het is belangrijk om hierbij niet alleen over de patiënt na te denken, maar de patiënt actief te betrekken in de ontwikkelingen. Hoe ziet zijn zorg er in de toekomst uit? Wat zijn zijn wensen als het gaat om zorg thuis of monitoring via een app? Uit de scan blijkt dat dit nog niet voldoende wordt gedaan. 

Gezamenlijke ambitie 

Juiste zorg op de juiste plek is een ontwikkeling die gezamenlijk moet worden opgepakt. In de regio, binnen en buiten de organisatie, met de patiënt en andere zorgaanbieders. De samenwerking in de regio is er, maar om JZOJP echt verder te krijgen is iedereen nodig. 

De NVZ ondersteunt de gezamenlijke ambitie voor JZOJP met het programma JuMP: Juiste medisch specialistische zorg voor de patiënt. Tijdens bijeenkomsten en via stroomversnellers delen NVZ-leden ervaringen en tips hoe zij JZOJP verder ontwikkelen. Kijk op de website zorgvoorjump.nl voor meer informatie. 

JuMP

Wil je meer informatie over JuMP? Word dan lid van de werkgroep op Kennisnet. Leden van NVZ kunnen lidmaatschap aanvragen van Kennisnet voor gedetailleerde inhoudelijke informatie over onder andere dit onderwerp.

Meer over JuMP