Main content

Wetsvoorstel BIG II definitief van tafel

Nieuws

Minister Bruins heeft de Tweede Kamer laten weten dat hij het wetsvoorstel voor BIG II intrekt.

Verkenning

Alexander Rinnooy Kan voerde als verkenner gesprekken met alle betrokkenen bij het wetsvoorstel BIG-II. Dit op verzoek van minister Bruins van Medische Zorg. Uit de verkenning blijkt dat het draagvlak voor het wetsvoorstel inmiddels zo goed als verdwenen is. 

Vervolgproces

Minister Bruins biedt partijen enige tijd om zich te beraden op de adviezen van Rinnooy Kan en nodigt hen daarna uit voor een gezamenlijk gesprek, om te bekijken of en hoe een vervolgproces tot stand kan komen. 

Onrust wegnemen

De Brancheorganisaties Zorg (BoZ), waarvan de NVZ deel uitmaakt, vinden het belangrijk dat de grote onrust die door het wetsvoorstel en bijbehorende overgangsregeling was ontstaan, nu kan worden weggenomen en dat een nieuwe start kan worden gemaakt. De brancheorganisaties beraden zich eerst met hun leden op de adviezen van Rinnooy Kan en gaan op basis daarvan in op de uitnodiging van de minister voor een vervolggesprek.

Deel kennis en ervaringen op NVZ Kennisnet

Wil je kennis en ervaringen delen met andere NVZ-leden? Word dan lid van NVZ Kennisnet en meld je aan voor relevante werkgroepen. Leden van NVZ kunnen lidmaatschap aanvragen van NVZ Kennisnet voor gedetailleerde inhoudelijke informatie over diverse onderwerpen.