Main content

Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding van kracht op 1 augustus

Nieuws

De wet Gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding verbiedt vanaf 1 augustus het dragen van een nikab, boerka, integraalhelm of bivakmuts in het onderwijs, de zorg, het openbaar vervoer en overheidsgebouwen. Volgens deze wet moet aan personen met gezichtsbedekkende kleding worden gevraagd om deze te verwijderen of de openbare ruimte te verlaten. Bij een hoogoplopend conflict kan de politie worden gebeld, waarbij een boete van 400 euro kan worden opgelegd. 

Zorginstellingen

Binnen zorginstellingen is er een kleine kans op overtredingen: mensen met een integraalhelm of bivakmuts worden nauwelijks gesignaleerd en slechts 200-400 vrouwen in Nederland dragen een nikab of boerka. Tegelijkertijd geldt binnen zorginstellingen al een identificatieplicht om persoonsverwisseling en fouten bij de uitwisseling van medische gegevens te voorkomen. Om die reden kon altijd al worden verzocht om gezichtsbedekkende kleding te verwijderen. De nieuwe wet verandert hier niet veel aan. 

Goede interne afspraken

De NVZ heeft ziekenhuizen aangeraden om medewerkers in een vroeg stadium op de hoogte te stellen van het verbod en goede interne afspraken te maken over hoe personen met gezichtsbedekkende kleding worden aangesproken. Tijdens het ziekenhuisbezoek kan een patiënt of bezoeker worden gevraagd om gezichtsbedekkende kleding te verwijderen. Ook non-verbale communicatie is immers belangrijk voor het verlenen van goede zorg en service. Bij weigering van een verzoek wordt, na een herhaald verzoek, aan patiënt of bezoeker gevraagd om de instelling te verlaten. Bij acute hulpverlening worden patiënten met gezichtsbedekkende kleding uiteraard niet geweigerd, maar om goede zorg te kunnen verlenen zal de gezichtsbedekkende kleding moeten worden verwijderd. 

Meer over patiëntveiligheid