Main content

Werknemersorganisaties en NVZ zonder eindresultaat uit elkaar

Nieuws

De vierde onderhandelingsronde over een nieuwe Cao Ziekenhuizen is nog zonder eindresultaat gebleven. 

Nog geen akkoord, wel verregaande afspraken 

Het overleg heeft wel een aantal verregaande afspraken opgeleverd, maar over de loonstijging is vooralsnog geen overeenstemming bereikt. De werknemersorganisaties hebben het laatste voorstel van de NVZ voor een 3-jarige cao afgewezen. De NVZ biedt in dit voorstel 3% in 2019, 2% in 2020 en 2,5% in 2021, naast een substantiële verhoging van de onregelmatigheidstoeslag. De afwijzing is opmerkelijk omdat FNV en CNV onlangs met een vrijwel identiek voorstel wel akkoord gingen. Het gaat om de cao bij multinational Shell die begin mei werd goedgekeurd door de achterban van de bonden. 

Belangrijke arbeidsvoorwaarden 

De werknemersorganisaties en de NVZ hebben elkaar wel gevonden op een aantal andere belangrijke arbeidsvoorwaarden. Het gaat dan onder meer om generatiebeleid en duurzame inzetbaarheid, stageplaatsen, innovatieve arbeidsmarkt, onregelmatige diensten, overwerk en een betere balans tussen werk en privé.

Vervolg 

De NVZ-delegatie gaat zich beraden op de ontstane situatie. Werkgevers en werknemers hebben de afspraak elkaar op 3 juni opnieuw te ontmoeten.

Kijk voor meer informatie over de Cao Ziekenhuizen op cao-ziekenhuizen.nl.

Meer over arbeidsmarkt