Main content

Website Zorgprestatiemodel gelanceerd

Nieuws

Onlangs is de informatieve website zorgprestatiemodel.nl gelanceerd. Op deze website kun je de ontwikkelingen rond het zorgprestatiemodel volgen. Eerder dit jaar is een programma gestart waarin veldpartijen samenwerken aan de verdere uitwerking en implementatie van het zorgprestatiemodel. Ook werken zij hierin aan de verdere ontwikkeling van de zorgvraagtypering. Dit programma heet Zorgprestatiemodel ggz en fz.  

Wat is dat; het zorgprestatiemodel? 

Het zorgprestatiemodel is vanaf 2022 de nieuwe bekostiging voor geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg. Het wordt een bekostiging met eenvoudige regels en duidelijke nota’s. Met eerlijke vergoedingen voor gepaste zorg. En met niet meer administratie dan nodig is. De hoofdlijnen van het model zijn al bekend. 

Brancheorganisaties, zorgverleners en overheid werken die hoofdlijnen in 2019 en 2020 samen verder uit in het programma Zorgprestatiemodel. In 2021 kijken we of alles voor iedereen goed werkt. 

Opdrachtgever 

De formele opdrachtgever van het programma is het Bestuurlijk Overleg hoofdlijnenakkoord GGZ (BO HLA GGZ). Het BO HLA GGZ delegeert het opdrachtgeverschap via een programma-opdracht aan de Bestuurlijke commissie zorgprestatiemodel. Het Programmateam is de spil van dit landelijke traject. Het Programmateam geeft uitvoering aan het programmaplan, door onder andere:

  • te sturen op basis van de integrale programmaplanning;
  • werkgroepen in te richten en op te heffen;
  • te monitoren of de beoogde doelen worden behaald, en;
  • hierover te rapporteren.