Main content

Webinar 11 mei: FZO-opleidingen in de lift

Nieuws

Hoe leiden we meer gespecialiseerd verpleegkundigen en medisch ondersteuners op? Om die vraag draait het Moving Magazine ‘FZO-opleidingen in de lift’, het webinar dat de NVZ en de NFU op dinsdag 11 mei samen organiseren.

Onder het Fonds Ziekenhuis Opleidingen (FZO) vallen opleidingen voor medisch ondersteunende en gespecialiseerde verpleegkundige beroepen, zoals operatieassistenten en IC-verpleegkundigen. De instroom in deze opleidingen is te laag en de tekorten lopen op. In 2019 presenteerde de Taskforce FZO een aantal adviezen om meer op te leiden, zodat de zorg in de komende jaren niet in het gedrang komt. Bijvoorbeeld het advies om binnen de regio harde bestuurlijke afspraken te maken over het opleiden van deze professionals.

Goede voorbeelden


Het Moving Magazine gaat in op de feiten, achtergronden en goede voorbeelden rondom de gezamenlijke opgave om meer gespecialiseerd verpleegkundigen en medisch ondersteuners op te leiden. Dat gebeurt in de vorm van filmpjes, interviews op locatie en gesprekken met gasten in de studio. Aan tafel zitten Anita Wydoodt, bestuurder van het ETZ in Tilburg en voorzitter van de Taskforce FZO, en Madelon Panman, FZO-regiocoördinator en manager van de Erasmus MC Academie en het SkillsLab & Simulation Center. Zij bespreken hoe je tot bestuurlijke afspraken komt en vormgeeft aan regionale samenwerking. Ook de rol van de FZO-programmamanager en manieren om anders op te leiden zijn onderwerp van gesprek.

Meld je aan!

Het Moving Magazine is op 11 mei van 15.00 tot 16.00 uur. Het webinar is bedoeld voor bestuurders, managers, leidinggevenden en iedereen die geïnteresseerd is in het opleiden van gespecialiseerd verpleegkundigen en medisch ondersteuners. Het definitieve programma volgt snel, aanmelden kan nu al!

Deel kennis en ervaringen op NVZ Kennisnet

Wil je kennis en ervaringen delen met andere NVZ-leden? Word dan lid van NVZ Kennisnet en meld je aan voor relevante werkgroepen. Leden van NVZ kunnen lidmaatschap aanvragen van NVZ Kennisnet voor gedetailleerde inhoudelijke informatie over diverse onderwerpen.