Main content

Waardering en heldere rollen essentieel op IC tijdens coronagolf

Nieuws

Zorg voor een duidelijke taak- en rolverdeling tussen verpleegkundigen en ondersteuners op de IC, met de focus op de sterke kanten van de zorgprofessional. En heb aandacht voor de waardering van de verpleegkundige. Dat zijn aanbevelingen uit een studie naar de organisatie van de verpleegkundige zorg op de IC's tijdens de eerste coronagolf.

Het gaat om tussentijdse resultaten binnen de onderzoekslijn Strengths & Capabilities van het RN2Blend-onderzoeksprogramma, een 4-jarig onderzoek naar gedifferentieerde inzet van verpleegkundigen. Voor deze studie zijn tussen juni en oktober 2020 zo’n 20 IC-verpleegkundigen, ondersteuners en leidinggevenden in 3 algemene ziekenhuizen en 2 umc’s geïnterviewd. Centraal stond de organisatie van verpleegkundige zorg, de ervaringen van de zorgprofessionals en de geleerde lessen.

Buddysysteem

Verpleegkundigen zijn over het algemeen positief over het werken volgens een buddysysteem, waarbij een IC-verpleegkundige een koppel vormt met een ondersteunende professional. De samenwerking werkt volgens de geïnterviewden het beste wanneer de buddy’s elk hun eigen rollen en taken hebben. Denk aan een coördinerende rol voor de IC-verpleegkundige, terwijl de ondersteuner zich bijvoorbeeld toelegt op het wegbrengen van bloed naar het lab of het omkleedproces. Dit vraagt onder meer om duidelijke rol- en taakbeschrijvingen en goede inwerkmogelijkheden. 

Wennen aan nieuwe rol

Op de IC’s was tijdens de eerste coronagolf sprake van een groot saamhorigheidsgevoel. Wel moesten IC-verpleegkundigen wennen aan hun ‘nieuwe rol’. Ze moesten de zorg voor meer patiënten coördineren dan voorheen en kregen daarnaast de verantwoordelijkheid voor de werkzaamheden van ondersteuners. Het kostte soms veel tijd om dingen uit te leggen en het was niet altijd duidelijk of zij verantwoordelijkheden konden overdragen, en welke dat waren. Dit gold met name in de samenwerking met ondersteuners zonder verpleegkundige achtergrond. 

Lees meer resultaten uit het onderzoek op de website van RN2Blend.

Meer weten over deze studie? Kijk op rn2blend.nl/contact.

Wil je op de hoogte blijven van ontwikkelingen rond RN2Blend? Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Functiedifferentiatie

Wil je meer informatie over Functiedifferentiatie? Word dan lid van de werkgroep op Kennisnet. Leden van NVZ kunnen lidmaatschap aanvragen van Kennisnet voor gedetailleerde inhoudelijke informatie over onder andere dit onderwerp.