Main content

Vraag subsidie aan voor nieuwe kernset generieke PROMs

Nieuws

Onderzoeksorganisaties kunnen subsidie aanvragen bij ZonMW voor het beantwoorden van kennisvragen over de nieuwe kernset generieke Patient Reported Outcome Measures (PROMs). Het gaat daarbij om onderzoek naar het toepasbaar maken van de nieuwe kernset in de medisch-specialistische zorgpraktijk, om samen beslissen en leren en verbeteren te bevorderen.

Kennisvragen over kernset generieke PRO(M)s beantwoorden

Het doel van deze subsidieoproep is het beantwoorden van kennisvragen over de kernset generieke PRO(M)s, die onlangs is vastgesteld in een adviesrapport vanuit het programma Uitkomstgerichte Zorg van het ministerie van VWS en partijen uit het Hoofdlijnenakkoord medisch-specialistische zorg, waaronder de NVZ. De kernset is ontwikkeld om patiëntenervaringen van geleverde zorg eenduidig te kunnen meten, om zorgprofessionals te ondersteunen bij het proces van samen beslissen en als input voor leren en verbeteren onder zorgprofessionals. 

Wat kun je aanvragen?

Je kunt subsidie aanvragen voor 2 kennisvragen. In totaal is er €480.000,- beschikbaar. De looptijd van de projecten is maximaal 6 maanden. Deadline voor de subsidieaanvraag is 3 mei 2021, 14.00 uur. Kijk voor meer informatie en om subsidie aan te vragen op de site van ZonMw. Wil je handvatten om aan de slag te gaan met uitkomstgerichte zorg? Kijk dan op platformuitkomstgerichtezorg.nl.

Waardegedreven zorg

Wil je meer informatie over Waardegedreven zorg? Word dan lid van de werkgroep Waardegedreven zorg op Kennisnet. Leden van NVZ kunnen lidmaatschap aanvragen van Kennisnet voor gedetailleerde inhoudelijke informatie over onder andere dit onderwerp.

Meer over waardegedreven zorg