Main content

Vraag subsidie aan: projectideeën verpleging en verzorging

Nieuws

Samenwerkingsverbanden kunnen bij ZonMW subsidie aanvragen voor het toepassen van actuele Evidence Based Practice (EBP) interventies én de verdere onderbouwing van deze kennis voor de dagelijkse zorgpraktijk. Daarbij geven zij ook inzicht in de zeggenschapspositie van betrokken verzorgenden, verpleegkundigen en/of verpleegkundig specialisten.

Verzorgenden en verpleegkundigen onmisbare schakel 

In alle sectoren zijn verzorgenden, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten een onmisbare schakel voor het leveren van goede kwaliteit van zorg. Maar juiste interventies toepassen lijkt meer vanuit andere disciplines te worden bepaald dan door de V&V-disciplines zelf. Daarom kunnen zij nu subsidie aanvragen om samen met collega’s actuele EBP-interventies, gerelateerd aan het raamwerk essentiële zorg, in de dagelijkse zorgpraktijk toe te passen én verder te onderbouwen. De deadline voor het indienen van projectideeën is 21 juni 2022, 14.00 uur.

Toepassen actuele EBP stimuleren

Met deze subsidieoproep stimuleert ZonMW het toepassen van actuele EBP én de verdere onderbouwing van deze kennis voor de dagelijkse V&V-zorgpraktijk in alle sectoren van de Nederlandse gezondheidszorg. De onderzoeksprojecten die vanuit deze subsidieoproep worden gefinancierd, leveren kennis op over de resultaten van het werken volgens EBP op de 3 pijlers van essentiële zorg, inclusief een visie voor de borging van deze resultaten op lange termijn. Daarnaast geven de projecten inzicht in de zeggenschapspositie van V&V-professionals en de invloed daarvan op het toepassen van EBP.

Wie kan aanvragen?

Projectideeën kunnen worden ingediend door samenwerkingsverbanden in de V&V-sector. Kijk voor meer informatie en voorwaarden op de site van ZonMW.

Deel kennis en ervaringen op NVZ Kennisnet

Wil je kennis en ervaringen delen met andere NVZ-leden? Word dan lid van NVZ Kennisnet en meld je aan voor relevante werkgroepen. Leden van NVZ kunnen lidmaatschap aanvragen van NVZ Kennisnet voor gedetailleerde inhoudelijke informatie over diverse onderwerpen.

Meer over sectorontwikkeling