Main content

Versterk samenwerking sociaal domein en zorgsector bij preventie

Nieuws

Huisartsen, ziekenhuizen, ggz-instellingen en ouderenzorgorganisaties pleiten voor meer aandacht voor het sociaal domein bij preventie. Voorafgaand aan het debat Leefstijlpreventie op 18 november in de Tweede Kamer vragen beroeps- en brancheverenigingen ActiZ, de Nederlandse ggz, NVZ en LHV om versnippering van preventie-initiatieven te voorkomen. Ook vragen zij de politiek om bestaande samenwerkingsverbanden en initiatieven te stimuleren en te verbreden. 

Voorkomen van zorg

De eerstelijns-, tweedelijns- en langdurige zorg zien veel cliënten met zorgvragen waarachter vaak andere vraagstukken schuilgaan. Denk aan eenzaamheid, slechte huisvesting, laaggeletterdheid of werkloosheid. Het beperken en voorkomen van (zwaardere) zorg is essentieel om de groeiende vraag naar (ouderen)zorg op te kunnen vangen. Het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) constateerde onlangs dat wanneer huishoudelijke hulp vanuit de Wmo niet meer beschikbaar is, er vermoedelijk 15.000 mensen extra op verpleeghuiszorg zijn aangewezen.

Pilot Reinier de Graaf Ziekenhuis 

Ziekenhuizen, ouderenzorgorganisaties, ggz-instellingen en huisartsen signaleren bij somatische en mentale problemen vaak vraagstukken die om andere hulp vragen. Het Reinier de Graaf Ziekenhuis startte om die reden een pilot waarbij maatschappelijk werkers de juiste zorg bieden. De beroeps- en brancheverenigingen vragen het kabinet om met de sector een actieplan op te stellen om dit soort bestaande initiatieven te versterken en waar mogelijk landelijk uit te rollen.

Visie op zorg en welzijn

Meer aandacht voor preventie en het bevorderen van een gezonde leefstijl is van belang. Dit vergt meer samenwerking in de keten van sociaal domein, eerstelijns-, tweedelijns- en langdurige zorg. Voorkom versnippering, onder meer door preventie en de verantwoordelijkheid ervoor duidelijker te verankeren in diverse wetgeving, zoals de zorgwetten, de Jeugdwet, en de Wet publieke gezondheid. Laat schotten ook geen belemmerende factor zijn voor de financiering van initiatieven. ActiZ, LHV, de Nederlandse ggz en de NVZ vragen het kabinet hiertoe een integrale langetermijnvisie op zorg én welzijn op te stellen, samen met relevante zorgorganisaties en gemeenten.

Lees de paper die de beroeps- en brancheverenigingen aan de Tweede Kamer stuurden (pdf).

Preventie

Wil je meer informatie over Preventie? Word dan lid van de werkgroepen over preventie op Kennisnet. Leden van NVZ kunnen lidmaatschap aanvragen van Kennisnet voor gedetailleerde inhoudelijke informatie over onder andere dit onderwerp.