Main content

Versnellingsagenda voor 4 aandoeningen gepubliceerd

Nieuws

Om snel resultaat te kunnen boeken met Juiste zorg op de juiste plek hebben de FMS, NVZ, NFU, ZKN, ZN, V&VN en de Patiëntenfederatie een versnellingsagenda opgesteld voor 4 aandoeningen:

  • pijn op de borst;
  • perifeer arterieel vaatlijden;
  • artrose van de knie en heup, en;
  • röntgenfoto’s bij acute buikklachten. 

Dit zijn aandoeningen waarover de afgelopen jaren landelijk al afstemming is bereikt over wat juiste zorg is en hoe het zorgproces ingericht moet worden. De versnellingsagenda's zijn nu beschikbaar. 

Acties 

Per versnellingsagenda zijn acties geformuleerd die landelijk, in de regio of in het ziekenhuis kunnen worden opgepakt. De acties sluiten aan op het zorgpad dat een patiënt doorloopt. Zorgprofessionals, zorgverzekeraars, ziekenhuizen en patiëntenorganisaties kunnen direct met de versnellingsagenda's aan de slag om actiepunten uit te werken en in de praktijk toe te passen. Hiermee wordt een belangrijke stap gezet naar de juiste zorg op de juiste plek voor patiënten met deze aandoeningen. 

Documenten 

De documenten van de Versnellingsagenda zijn te vinden op de website van het programma JuMP: Juiste medisch specialistische zorg voor de patiënt. 

JuMP

Wil je meer informatie over JuMP? Word dan lid van de werkgroep op Kennisnet. Leden van NVZ kunnen lidmaatschap aanvragen van Kennisnet voor gedetailleerde inhoudelijke informatie over onder andere dit onderwerp.

Meer over JuMP