Main content

Versnel gegevensuitwisseling in de zorg

Nieuws
Versnel gegevensuitwisseling in de zorg

De overheid werkt momenteel aan een wetsvoorstel om het uitwisselen van elektronische gegevens in de zorg makkelijker te maken en te verbeteren. Doel van het voorstel is om volledige interoperabiliteit in de zorg te bereiken. Dat houdt in dat elektronische gegevensuitwisseling kan plaatsvinden tussen zorgprofessionals en instellingen.

Elektronische gegevensuitwisseling vindt momenteel zeer beperkt plaats. En als er wel sprake van is, verloopt het vaak niet zonder problemen door een gebrek aan eenduidigheid in taal en techniek en doordat een landelijke infrastructuur ontbreekt.

Verplicht standaarden gebruiken

De NVZ is blij met het wetsvoorstel en pleit ervoor dat leveranciers van softwaresystemen ook daadwerkelijk worden verplicht om standaarden te gebruiken. Ook zouden er open systemen moeten komen, zodat de informatie eruit kan en aangesloten kan worden op een landelijk stelsel van onderling interoperabele infrastructuren. Dit kan door met een zogenaamde open API-strategie te werken waarin eisen worden gesteld aan openheid van systemen en door (internationale) standaarden te gebruiken.   

Juiste zorg op het juiste moment

Een belangrijke randvoorwaarde voor zorgverleners om goede zorg te kunnen verlenen, is dat zij beschikken over adequate, actuele en uniforme gegevens over de patiënt op de juiste plek op het juiste moment. Denk aan de situatie dat na overdracht door de medisch specialist een verpleeghuisarts op tijd de beschikking heeft over de gegevens van een patiënt, zodat hij precies weet wat de patiënt aan zorg nodig heeft. 

Lees de brief die de NVZ samen met enkele andere partijen in de zorg aan de Tweede Kamer stuurde.

Digitale Zorg

Wil je meer informatie over Digitale Zorg? Word dan lid van de groep Digitale Zorg op Kennisnet. Leden van de NVZ kunnen lidmaatschap aanvragen van Kennisnet voor gedetailleerde inhoudelijke informatie over onder andere dit onderwerp.

Meer over digitalisering