Main content

Vakbonden en werkgevers in de zorg: ‘Overheid, investeer nu in arbeidsmarkt zorg’

Nieuws

‘Het is nu tijd om te investeren in de arbeidsvoorwaarden van zorgprofessionals’, is de gezamenlijke oproep van vakbonden en werkgeversorganisaties in de zorg. Op dinsdag 5 juli boden ze voor het eerst schouder aan schouder Tweede Kamerleden een pamflet aan, dat vraagt geld vrij te maken voor de verbetering van arbeidsvoorwaarden in de zorg. Een goede en marktconforme beloning staat aan de basis van goede zorg en goed werkgeverschap.

Voer SER-advies onverkort uit

De vakbonden en werkgeversorganisaties maken werk van het uitvoeren van de adviezen uit het SER-rapport ‘Aan de slag voor de zorg’. Ze dringen er bij de overheid, financiers en systeempartijen op aan dit ook te doen. De SER-adviezen zijn ook aan hen gericht en moeten integraal en met spoed uitgevoerd worden om effect te hebben en voldoende zorgprofessionals te behouden. De vakbonden en werkgeversorganisaties vragen de overheid de benodigde middelen ervoor vrij te maken.

Duizenden zorgprofessionals tekort

De krapte op de arbeidsmarkt in de zorg laat zich voelen; in de gehandicaptenzorg, de ouderenzorg, de geestelijke gezondheidszorg, de umc’s en de ziekenhuizen. De zorg kampt met een groot personeelstekort. Uit het prognosemodel zorg en welzijn blijkt dat het tekort toeneemt van 49.000 in 2022 tot circa 117.000 mensen in 2030. Bovendien is er al sprake van een ernstig verloop van en hoog ziekteverzuim onder medewerkers. Door de vergrijzing zullen de zorgvraag en zorgzwaarte juist verder toenemen en is het nu nodig om de arbeidsmarkt aantrekkelijker te maken voor nieuw en huidig zorgpersoneel.

Werkgeverschap is gezamenlijke verantwoordelijkheid

Goed werkgeverschap in de zorg is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Zeker in een tijd waarin medewerkers schaars zijn, de concurrentie op de arbeidsmarkt groot en het aantal patiënten en cliënten mede door de vergrijzing groeit. Overheid en zorgverzekeraars, sector en branches, en zorgmedewerkers en hun zorgorganisaties: iedere partij heeft een rol om het werken in de zorg aantrekkelijker, lonender en interessanter te maken.

Debat in de Tweede Kamer

Op woensdag 6 juli debatteert de Tweede Kamer met minister Helder van VWS over het arbeidsmarktbeleid in de zorg. De werkgevers- en werknemersorganisaties deelden eerder namens alle zorgprofessionals een brief aan de Kamerleden om hun zorgen te uiten over de arbeidsmarktproblematiek. De brief is een initiatief van vakbonden FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn, NU’91 en FBZ en werkgeversorganisaties ActiZ, NVZ, VGN, Nederlandse ggz en NFU.

Minder geld en geen extra ruimte voor arbeidsvoorwaarden

NVZ-voorzitter Ad Melkert: “Er is stevig op tafel gelegd dat het met minder geld moet. En dat er geen extra ruimte is voor de arbeidsvoorwaarden. Er staat nu een enorme spanning om überhaupt tot afspraken te komen in de komende jaren. En dat in de aanloop naar een herfst waarin COVID-19 meer dan op de loer ligt, nieuwe cao-besprekingen starten en we nog steeds met een hoog ziekteverzuim kampen. De motivatie van zorgmedewerkers is echt de grondstof waar we allemaal op moeten kunnen rekenen. 6 juli is er niet alleen een debat met VWS, maar het wordt duidelijk dat er ook een gang gemaakt moet worden naar het ministerie van Financiën.”

Deel kennis en ervaringen op NVZ Kennisnet

Wil je kennis en ervaringen delen met andere NVZ-leden? Word dan lid van NVZ Kennisnet en meld je aan voor relevante werkgroepen. Leden van NVZ kunnen lidmaatschap aanvragen van NVZ Kennisnet voor gedetailleerde inhoudelijke informatie over diverse onderwerpen.