Main content

Uitkomst onderhandelingsronde Cao Ziekenhuizen

Nieuws

Opnieuw vond vandaag overleg plaats met de vakorganisaties over een nieuwe Cao Ziekenhuizen. 

Loonbod 

Nadat in de eerdere overlegrondes de thema’s generatiebeleid, duurzame inzetbaarheid, flexibiliteit en stagebeleid en opleiden aan de orde kwamen, heeft de onderhandelingsdelegatie de vakorganisaties ditmaal ook een loonbod gedaan. De vakorganisaties hebben dit bod vrijwel onmiddellijk naast zich neergelegd.   

Realistisch totaalpakket 

De vakorganisaties legden op hun beurt een zeer uitgebreid pakket aan eisen op tafel. Deze looneis ligt nog ver af van wat binnen de begrotingen van de ziekenhuizen mogelijk is. Wat de NVZ betreft, moet er een realistisch totaalpakket worden afgesproken.   

Vervolg 

Het overleg zal op 21 mei 2019 worden hervat. Tevens staat het onderwerp op de agenda van de ledenraadpleging 15 mei aanstaande. Lees het verslag over het overleg van vandaag

Kijk voor meer informatie over de Cao Ziekenhuizen op cao-ziekenhuizen.nl.

Cao Ziekenhuizen

De Cao Ziekenhuizen en Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten (AMS) hebben een eigen website. Wil je meer informatie over de Cao Ziekenhuizen of AMS? Kijk dan op cao-ziekenhuizen.nl.

Meer over arbeidsmarkt