Main content

Uitbreiding regels Gedragscode Medische Hulpmiddelen

Nieuws

De regels rondom het melden van financiële relaties tussen zorgverleners en leveranciers van medische hulpmiddelen in het Transparantieregister Zorg zijn uitgebreid. De gewijzigde Gedragscode Medische Hulpmiddelen geldt per 1 januari 2021. Sinds 2014 moeten zorgprofessionals, waaronder artsen en leveranciers van medische hulpmiddelen, zich houden aan de Gedragscode Medische Hulpmiddelen (GMH). Deze gedragscode zorgt ervoor dat er verantwoorde samenwerking plaatsvindt tussen artsen en leveranciers van medische hulpmiddelen. 

Per 1 januari 2021 worden de transparantieregels uitgebreid en gaan deze gelden voor alle BIG-geregistreerde artsen. De nieuwe regels zorgen ervoor dat het Transparantieregister Zorg (TRZ) een completer beeld geeft van de financiële relaties tussen zorgverleners en bedrijven. Daarbij trekt deze aanpassing de transparantieregels van de Gedragscode Medische Hulpmiddelen gelijk met de Code Geneesmiddelenreclame (CGR).  

De belangrijkste wijzigingen

 De aanscherping voor het melden van financiële relaties in het TRZ houdt het volgende in: 

  1. De huidige meldplicht voor dienstverleningsovereenkomsten en sponsoring van projecten wordt uitgebreid met een meldplicht voor gastvrijheid bij bijeenkomsten.
    Financiële tegemoetkomingen aan zorgverleners in het kader van gastvrijheid bij bijeenkomsten moeten vanaf nu gemeld worden in het TRZ. Bijvoorbeeld een tegemoetkoming in de kosten aan een arts door een leverancier voor overnachting of maaltijd bij een scholing of congres. Deze gastvrijheid aan zorgverleners moest altijd al gemeld worden in het TRZ bij samenwerkingsrelaties met farmaceutische bedrijven, maar geldt nu ook voor samenwerkingsrelaties met leveranciers van medische hulpmiddelen.
     
  2. De transparantieregels gaan gelden voor alle artsen.
    De transparantieregels in de Gedragscode Medische Hulpmiddelen golden al voor een groot aantal specialismen, maar nu voor alle BIG-geregistreerde artsen, dus zowel voor medisch specialisten en huisartsen, als alle andere geneeskundig specialisten, profielartsen en basisartsen.


Beide wijzigingen zorgen ervoor dat de regels voor transparantie tussen zorgverleners en farmaceutische bedrijven en tussen zorgverleners en leveranciers van medische hulpmiddelen meer in overeenstemming zijn met elkaar. Dat geeft artsen meer eenduidigheid.  

Deel kennis en ervaringen op NVZ Kennisnet

Wil je kennis en ervaringen delen met andere NVZ-leden? Word dan lid van NVZ Kennisnet en meld je aan voor relevante werkgroepen. Leden van NVZ kunnen lidmaatschap aanvragen van NVZ Kennisnet voor gedetailleerde inhoudelijke informatie over diverse onderwerpen.

Meer over patiëntveiligheid