Main content

TopZorg-programma ZonMW gaat door

Nieuws

Het experiment Topzorg van ZonMW heeft maatschappelijke meerwaarde en wordt om die reden voortgezet. Deze conclusie trekt ZonMW nu het programma bijna is afgerond. 4 jaar lang is de combinatie van topspecialistische zorg met wetenschappelijk onderzoek en onderwijs gesubsidieerd in 3 ziekenhuizen.

De 3 deelnemende ziekenhuizen binnen het experiment waren het St. Antonius Ziekenhuis Utrecht/Nieuwegein, het ETZ Elisabeth in Tilburg en het Oogziekenhuis Rotterdam. Zij leverden al een bijzondere combinatie van zeer specialistische zorg, onderzoek en onderwijs. Binnen het programma TopZorg konden zij dit verder uitbreiden.

Besluitvorming toekomstig beleid

Academische ziekenhuizen in Nederland krijgen voor de combinatie van zeer specialistische zorg en wetenschappelijk onderzoek een zogeheten beschikbaarheidsbijdrage van de overheid. Doel van het experiment TopZorg was vaststellen of een combinatie van zorg en onderzoek ook meerwaarde biedt voor niet-academische ziekenhuizen. De resultaten van TopZorg kunnen het ministerie van VWS input leveren voor besluitvorming rondom toekomstig beleid.

Evaluatie

Uit het evaluatieonderzoek bleek de maatschappelijke meerwaarde van de subsidie. Daarbij is onder andere gekeken naar waaraan de extra subsidie is besteed, het effect op het niveau van de patiënt, de volksgezondheid, opleiding en onderzoek en het beleid dat is ingezet om de combinatie zorg en onderzoek vorm te geven. 

Vervolg TopZorg

Het programma TopZorg wordt voortgezet in het programma Topspecialistische Zorg en Onderzoek (TZO). Het programma TZO richt zich op het voortzetten en verbeteren van topspecialistische zorg gecombineerd met toegepast klinisch wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en opleiding. Hierbij is bijzondere aandacht voor de bekostigingsproblematiek en de blijvende bescherming van de topspecialistische functies.

Deel kennis en ervaringen op NVZ Kennisnet

Wil je kennis en ervaringen delen met andere NVZ-leden? Word dan lid van NVZ Kennisnet en meld je aan voor relevante werkgroepen. Leden van NVZ kunnen lidmaatschap aanvragen van NVZ Kennisnet voor gedetailleerde inhoudelijke informatie over diverse onderwerpen.