Main content

TNO en TU/e onderzoeken luchtbevochtiging ziekenhuizen

Nieuws

TNO en de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) voeren een onderzoek uit naar de luchtbevochtiging in ziekenhuizen. Dit doen zij binnen het programma van het Expertisecentrum Verduurzaming Zorg (EVZ).  De NVZ en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) ondersteunen dit onderzoek financieel.

Green Deal Zorg

Energiereductie (CO2-emissie) is een van de speerpunten binnen de huidige zorghuisvesting en is opgetekend in de Green Deal Zorg. Een ziekenhuis vraagt veel geconditioneerde lucht om het binnenklimaat te reguleren, dit is een belangrijke component in het energiegebruik van ziekenhuizen. Luchtbevochtiging is hier een onderdeel van en wordt veelal gerealiseerd door stoombevochtiging waarbij gas de primaire energiebron is. Het doel van luchtbevochtiging in ziekenhuizen is tweeledig. Enerzijds is het doel patiëntveiligheid wat zich uit in bevochtiging van de operatieafdeling, anderzijds wordt het soms toegepast in volledige ziekenhuizen om patiënt- en medewerkerscomfort te waarborgen.

Kwaliteit van lucht

Het onderzoek van TNO en TU/e zal zich concentreren op de vraag welke mogelijkheden er zijn om de eisen voor luchtbevochtiging binnen ziekenhuizen te definiëren, of waar nodig bij te stellen zonder de primaire taken negatief te beïnvloeden. Een tweede insteek is om te kijken hoe bevochtiging op een meer efficiënte manier gerealiseerd kan worden bij gelijkblijvende kwaliteit van lucht zoals deze gerealiseerd wordt met stoombevochtiging.

Bevochtigingstechnieken

In de komende weken zal een begin gemaakt worden met een systematische literatuurstudie om de huidige stand van zaken in kaart te brengen en een inventarisatie van mogelijke bevochtigingstechnieken die geschikt kunnen zijn voor ziekenhuizen. Deskundigen van de NVZ en NFU worden betrokken als klankbordgroep. Deze zomer worden de resultaten gepubliceerd.