Main content

Telemonitoring aangeboden door grootste deel ziekenhuizen

Nieuws

Driekwart van de ziekenhuizen die meewerkten aan een uitvraag van de NVZ over telemonitoring, biedt 1 of meer vormen van telemonitoring aan. In de meeste gevallen gaat het om begeleiding op afstand bij hartfalen en COPD (allebei 66,6%), maar ook bij onder meer chronische darmziekten en diabetes wordt telemonitoring regelmatig ingezet. Actueel is ook het bieden van telemonitoring voor patiënten met COVID-19. 

Het aantal patiënten per ziekenhuis dat voor een bepaalde aandoening op afstand begeleid wordt, verschilt enorm. Het varieert van 5 als minimaal aantal patiënten voor hartfalen tot 3500 als maximaal aantal bij COPD-patiënten. Een aantal ziekenhuizen geeft aan in de opstartfase te zitten. Zij verwachten dat de aantallen verder toenemen.

Medisch servicecentrum

In een medische servicecentrum of virtual care center vindt 24/7 monitoring van grotere groepen patiënten plaats. Patiënten met een goed gedefinieerd zorgplan die na instructie weten hoe ze met zelfmonitoring om moeten gaan, worden daar naartoe verwezen voor monitoring op afstand. Deze medische servicecentra pakken dan de analyse van ingestuurde waardes en eventuele interventies op. Een kwart van de deelnemende ziekenhuizen heeft plannen voor de inzet van een medisch servicecentrum, de helft daarvan maakt al daadwerkelijk gebruik van zo’n centrum. 

Inkoopafspraken

Slechts een beperkt deel van de ziekenhuizen heeft inkoopafspraken met zorgverzekeraars voor telemonitoring. Voor hartfalen- en COPD-patiënten is in 37,5% van de ziekenhuizen sprake van inkoopafspraken en voor diabetes in 12,5%. Voor structurele borging van telemonitoring in het zorgproces zijn goede afspraken met de zorgverzekeraars essentieel.

Speerpunt

Aan de enquête deden 33 ziekenhuizen en 11 categorale ziekenhuizen mee. Digitale zorg is een van de speerpunten uit de NVZ-strategie. Een van de ambities van het NVZ-programma Digitale Zorg is om 25% van de fysieke policontacten te vervangen door digitale zorg. Telemonitoring kan daaraan bijdragen.

Digitale Zorg

Wil je meer informatie over Digitale Zorg? Word dan lid van de groep Digitale Zorg op Kennisnet. Leden van de NVZ kunnen lidmaatschap aanvragen van Kennisnet voor gedetailleerde inhoudelijke informatie over onder andere dit onderwerp.