Main content

Symposium ‘Maak de zorg rookvrij’ op Wereld-niet-roken-dag

Nieuws

De NVZ organiseert op maandag 31 mei (Wereld-niet-rokendag) het landelijke online symposium ‘Maak de zorg rookvrij’. Dit doet de NVZ samen met de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst (KNMG), Nederlandse GGZ, Verslavingskunde Nederland en het Trimbos Instituut. Centraal staat de uitwisseling van ervaringen, tips om in de eigen organisatie aandacht te geven aan dit onderwerp en medestanders te vinden voor de uitwerking. Het symposium duurt van 13.00 tot 16.15 uur.

Helaas is roken nog lang niet uitgebannen uit de samenleving, en zelfs niet uit de zorg. Wel groeit het besef dat roken dé belangrijkste te voorkomen oorzaak van ziekte en (vroegtijdig) overlijden is. Zorgverleners kunnen een belangrijke rol spelen in de behandeling van tabaksverslaving en in het stimuleren van een rookvrije omgeving.

Sprekers

Maar waar begin je, welke instrumenten zijn nuttig en hoe zet je door? Het symposium ‘Maak de zorg rookvrij’ gaat in op deze vragen. Als spreker treedt onder andere Wanda de Kanter (longarts en oprichter stichting Rookpreventie Jeugd) op, zij bespreekt het effect van roken op ons lichaam en gemoed en gaat daarmee langs het hele lijf. Voor deelnemers die al langer bezig zijn met het rookvrij maken van hun organisatie, verkent prof. dr Brigit Toebes de ethische en juridische grenzen bij het rookvrij maken van een zorgorganisatie. Prof. dr Arie Dijkstra gaat vervolgens in op gedragsverandering: hoe motiveer je iemand om te stoppen met roken. 

Parallelsessies

Ook zijn er parallelsessies voor deelnemers die net starten met het rookvrij maken van hun organisatie en voor deelnemers die hier al langer mee bezig zijn. In de sessie voor beginnende deelnemers worden projectleiders uit de GGZ geïnterviewd over hun aanpak en hun sleutels tot succes bij het rookvrij maken van hun organisatie. Vervolgens wordt ingegaan op hoe je als zorgverlener stoppen met roken kunt betrekken in elk gesprek. Het symposium wordt afgesloten met een paneldiscussie. Bekijk het programma.

Werk je mee aan rookvrije zorg? Meld je nu aan!

Preventie

Wil je meer informatie over Preventie? Word dan lid van de werkgroepen over preventie op Kennisnet. Leden van NVZ kunnen lidmaatschap aanvragen van Kennisnet voor gedetailleerde inhoudelijke informatie over onder andere dit onderwerp.