Main content

Subsidieregeling duurzame energie opnieuw opengesteld

Nieuws

Het ministerie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) stelt de regeling Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+) in het voorjaar van 2020 opnieuw open. Met de SDE+ wil het ministerie duurzame energieopwekking in Nederland stimuleren. Ook zorginstellingen kunnen gebruik maken van deze subsidieregeling, als ze investeren in de opwekking van duurzame energie.

Installatie van zonnepanelen

Projecten om energie op te wekken uit hernieuwbare bronnen, zoals wind, biomassa, zon of water, komen in aanmerking voor de regeling. Denk bijvoorbeeld aan de installatie van zonnepanelen of het gebruik van geothermie. In totaal is er € 2 miljard budget beschikbaar.

De regeling wordt opengesteld van 17 maart tot en met 2 april 2020. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Duurzaamheid

Wil je meer informatie over Duurzaamheid? Word dan lid van de werkgroep Duurzaamheid & circulaire economie of de werkgroep Vastgoedontwikkeling op Kennisnet. Leden van NVZ kunnen lidmaatschap aanvragen van Kennisnet voor gedetailleerde inhoudelijke informatie over onder andere dit onderwerp.