Main content

Subsidieoproep Kennisvragen Uitkomstgerichte Zorg

Nieuws
Subsidieoproep Kennisvragen Uitkomstgerichte Zorg

Met uitkomstinformatie kunnen zorgprofessionals beter samen beslissen met de patiënt over de behandeling, en leren en verbeteren voor de toekomst. Onderzoeksinstellingen kunnen nu subsidie aanvragen via ZonMW voor praktijkgericht onderzoek naar succes- en faalfactoren van het werken met uitkomstinformatie in de medisch-specialistische zorg. De deadline is 21 september 2021 om 14.00 uur.

Voor de best passende zorg hebben patiënt en zorgverlener inzicht nodig in voor de patiënt relevante uitkomsten. Zo kunnen zij beter samen beslissen over de behandeling. Ook kunnen zorgprofessionals en -organisaties leren en verbeteren op basis van uitkomstinformatie. Om hieraan bij te dragen richt deze subsidieoproep zich op het beantwoorden van kennisvragen over het werken met uitkomstinformatie in de medisch-specialistische zorg.

Wat kan worden aangevraagd?

In deze subsidieronde kan subsidie aangevraagd worden voor het uitvoeren van één of meerdere onderzoeken die inzicht geven in:

  • In welke mate het werken met uitkomstinformatie in de medisch-specialistische zorgpraktijk in Nederland toegepast wordt en wat de ambities hierin zijn;
  • Welke voorwaarden vereist zijn;
  • Wat wel en wat niet werkt;
  • Wat goede voorbeelden zijn.


De duur van de projecten is maximaal 6 maanden.

Wie kan subsidie aanvragen?

Onderzoeksorganisaties, zoals universiteiten en onderzoeksinstellingen, kunnen subsidie aanvragen. In de projectgroep mogen ook relevante zorgverleners, zorgverzekeraars en patiënten vertegenwoordigd zijn.

Bekijk de subsidieoproep op de site van ZonMW of kijk voor inspiratie en handvatten om aan de slag te gaan met uitkomstgerichte zorg op het Kennisplatform Uitkomstgerichte Zorg.
 

Waardegedreven zorg

Wil je meer informatie over Waardegedreven zorg? Word dan lid van de werkgroep Waardegedreven zorg op Kennisnet. Leden van NVZ kunnen lidmaatschap aanvragen van Kennisnet voor gedetailleerde inhoudelijke informatie over onder andere dit onderwerp.

Meer over waardegedreven zorg