Main content

Subsidieoproep evaluatieonderzoek ZE&GG geopend

Nieuws

Het programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG) heeft als doelstelling het realiseren van gepast gebruik van zorg door het verbinden van kennis over wat goede zorg is, zodat de beschikbare publieke middelen effectief besteed worden en optimale medische en verpleegkundige zorg voor iedereen beschikbaar is en blijft. Dit programma komt voort uit het Hooflijnenakkoord medisch-specialistische zorg 2019-2022. 

Onderzoekers worden uitgenodigd hun projectideeën in te dienen voor deze subsidieoproep. Deadline is 28 november 2019 14.00 uur.

Voorwaarden

In aanmerking voor deze subsidieronde komt evaluatieonderzoek dat past binnen de thema’s diagnostiek en/of follow-up/nazorg en aan de volgende voorwaarden voldoet: 
-    Het betreft evaluatieonderzoek naar medische en/of verpleegkundige zorg binnen het medisch specialistisch domein en draagt bij aan gepast gebruik.
-    Het onderzoek levert kennis op over de kwaliteit en kosteneffectiviteit van bestaande verzekerde zorg. 
-    Het evaluatieonderzoek wordt ingediend, opgezet en uitgevoerd door een multicenter samenwerkingsverband. 
-    De gehonoreerde projecten moeten uiterlijk in december 2020 van start kunnen.

Methodologische ondersteuning

Het vertalen van een klinisch relevante vraag naar een gedegen wetenschappelijk onderzoeksvoorstel is een belangrijke eerste stap in het uitwerken van het projectidee. Projectgroepen kunnen daarom kosteloos methodologische ondersteuning krijgen bij het opstellen van hun projectidee. Op 4 en 13 november 2019 organiseert ZE&GG een spreekuurdag in de nabijheid van Utrecht CS, waarbij van ieder UMC een senior methodoloog aanwezig zal zijn om de projectgroepen te adviseren. Opgeven kan  door uiterlijk 28 oktober 2019 uw concept projectidee in te sturen via ZE&GG@zinl.nl.

Voor vragen kunt u contact opnemen via evaluatieonderzoekze&gg@zonmw.nl