Main content

Subsidieaanvraag Topspecialistische Zorg en Onderzoek mogelijk

Nieuws

De tweede toelatingsronde voor het programma Topspecialistische Zorg en Onderzoek (TZO) is geopend. Alle algemene ziekenhuizen en categorale instellingen in Nederland die specifieke topspecialistische functies op zeer hoog niveau uitvoeren, kunnen in deze ronde een subsidieaanvraag indienen.

In tegenstelling tot de eerste, valt de tweede ronde onder verantwoording van het bestuur van ZonMw. De deadline voor het indienen van een toelatingsverzoek is 13 oktober 2020 om 14.00 uur.

Duurzame oplossing

Het programma TZO heeft als doel om topspecialistische zorg, onderzoek en onderwijs in niet-academische ziekenhuizen te continueren en te verbeteren en qua bekostiging tot een duurzame oplossing te komen. Het programma is een vervolg op het programma TopZorg, waarvan in 2018 een evaluatie is verschenen.

Wie kan aanvragen?

Deze oproep staat open voor alle ziekenhuizen en categorale instellingen in Nederland die medisch specialistische zorg leveren en niet in aanmerking komen voor de beschikbaarheidsbijdrage academische zorg (BBAZ). Aanvragers voeren op zeer hoog niveau binnen één of meerdere specifieke zorgfuncties een combinatie van topspecialistische zorg, onderzoek en onderwijs uit en willen deze functie versterken.

Toelatingsfase en uitgewerkte-aanvraag-fase

De oproep bestaat uit 2 fasen: een toelatingsfase en een uitgewerkte-aanvraag-fase. Vanuit de toelatingsfase volgt geen besluit, maar geeft de toelatingscommissie een advies met betrekking tot toelating tot de subsidieronde.

Lees meer over de Subsidieaanvraag Topspecialistische Zorg en Onderzoek.

Deel kennis en ervaringen op NVZ Kennisnet

Wil je kennis en ervaringen delen met andere NVZ-leden? Word dan lid van NVZ Kennisnet en meld je aan voor relevante werkgroepen. Leden van NVZ kunnen lidmaatschap aanvragen van NVZ Kennisnet voor gedetailleerde inhoudelijke informatie over diverse onderwerpen.