Main content

Subsidie voor uitkomstgericht organiseren en betalen

Nieuws
Subsidie voor <strong>uitkomstgericht organiseren</strong> en betalen

Ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra kunnen nu subsidie aanvragen voor projecten die gaan over de organisatie en betaling van uitkomstgerichte zorg. Doel van de regeling is om kansrijke initiatieven bij elkaar te brengen, en zo te onderzoeken welke aanpak effectief is bij het aanbieden van meer uitkomstgerichte zorg. De subsidie kan tot 1 december worden aangevraagd. 

Landelijk programma Uitkomstgerichte zorg

De regeling is onderdeel van het landelijke programma Uitkomstgerichte zorg. Ziekenhuizen die op zoek zijn naar de beste vorm van organisatie en betalen van uitkomstgerichte zorg komen in aanmerking. Het gaat daarbij om zorg die meer aansluit op de wensen en behoefte van de patiënt, zoals het toepassen van Samen beslissen of het gebruik van uitkomstmaten. 
 
Tijdens het project moet worden onderzocht wat de effecten zijn van een specifieke samenwerkings- of contractvorm. Wat werkt, en wat kunnen we hiervan leren? De resultaten van het project worden vrij beschikbaar gesteld, zodat ook andere instellingen voor medisch specialistische zorg ervan kunnen leren. 
 
Meer weten over de subsidieregeling? Kijk op de website van ZonMw
 

Waardegedreven zorg

Wil je meer informatie over Waardegedreven zorg? Word dan lid van de werkgroep Waardegedreven zorg op Kennisnet. Leden van NVZ kunnen lidmaatschap aanvragen van Kennisnet voor gedetailleerde inhoudelijke informatie over onder andere dit onderwerp.

Meer over waardegedreven zorg