Main content

Stoppen-met-rokenzorg ook vanuit ziekenhuis

Nieuws

Stoppen-met-rokenzorg wordt door zorgverzekeraars bijna alleen in de eerste lijn ingekocht. Dat staat in de notitie Informatiekaart Aanspraak en bekostiging stoppen-met-roken van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Hierin wordt uitgelegd hoe de bekostiging van deze zorg eigenlijk bedoeld is. Aanleiding hiervoor is het overleg tussen de NZa en de zorgsector vanuit het Nationaal Preventieakkoord.
 
Er wordt ten onrechte gedacht dat intensievere begeleidingsvormen (vaak tweede of derde lijn genoemd) niet onder de aanspraak en bekostiging stoppen-met-roken kunnen vallen. Als gevolg daarvan zijn veel stoppoli's in ziekenhuizen opgeheven en kan de verslavingszorg deze zorg niet meer aanbieden. Ook de eerste lijn biedt vaak geen intensievere begeleiding aan.

De notitie bestaat uit de volgende 4 punten:

  • Volgens de Zorgverzekeringswet (Zvw) komt stoppen-met-rokenzorg voor vergoeding in aanmerking als zorgaanbieders buiten de eerste lijn deze zorg leveren. Stoppen-met-rokenzorg kan ook dan ingekocht worden via de prestaties voor het stoppen-met-rokenprogramma;
     
  • Het stoppen-met-roken-programma is niet beperkt tot eerstelijnszorg, maar kan breder worden ingezet. Anderen dan eerstelijnszorgverleners mogen ook deze begeleiding bieden. Daarmee kan deze zorg gedifferentieerd worden ingekocht, van lichte tot zware begeleiding. Ook farmacologische zorg, specialistische somatische zorg en geestelijke gezondheidszorg zoals verslavingszorg vallen onder stoppen-met-rokenzorg;
     
  • Een klinische opname valt nu niet binnen de aanspraak op stoppen-met-rokenzorg, omdat het (nog) niet wetenschappelijk is aangetoond dat dit daadwerkelijk helpt. Men moet uitgaan van de bestaande richtlijnen en standaarden voor tabaksverslaving;
     
  • Een stopproces valt ook onder de aanspraak voor stoppen-met-rokenzorg. Dit proces is niet gebonden aan de nu breed gehanteerde periode van 3 maanden. Binnen een stopproces kun je op- of afschalen naar meer of minder intensieve vormen van begeleiding. De hoofdcontractant kan in dit proces andere zorgaanbieders inschakelen. Een stoppen-met-rokenprogramma kan binnen een paar maanden tot het gewenste resultaat leiden. Het kan ook zijn dat een cliënt langere tijd nodig heeft of een terugval krijgt, waardoor coaching en medicatie weer meer nodig zijn. 

Leden helpen passende zorg te bieden aan rokers

Christianne Lennards, bestuurder van het Amphia Ziekenhuis en portefeuillehouder preventie in het NVZ-bestuur, vindt stoppen-met-rokenprogramma’s heel belangrijk. “Roken zorgt voor een grote ziektelast in Nederland: jaarlijks overlijden 20.000 mensen aan de gevolgen ervan. Het is een verslaving en het is nodig dat ook in een ziekenhuis de rokende patiënt op de juiste manier begeleid wordt naar de juiste zorg en zorgverlener. Stoppen-met-rokenprogramma's zijn enorm belangrijk, prachtig dat het Nationaal Preventieakkoord dit nu heeft opgelost. Dit helpt passende zorg te bieden aan rokende patiënten.”

Preventie

Wil je meer informatie over Preventie? Word dan lid van de werkgroepen over preventie op Kennisnet. Leden van NVZ kunnen lidmaatschap aanvragen van Kennisnet voor gedetailleerde inhoudelijke informatie over onder andere dit onderwerp.