Main content

Stijgend contractloon leidt tot hogere prijsindexen 2020

Nieuws

In de decemberraming van het Centraal Plan Bureau zijn de prijsindexen voor 2020 gestegen naar 2,72%. Dit was 2,54% in de MEV 2020. De stijging wordt volledig veroorzaakt doordat in de marktsector in de cao’s de loonstijging langzaam toeneemt.

Hoger contractloon

De langzame loonstijging in de cao’s in de marktsector leidt ertoe dat het Centraal Planbureau (CPB) een hoger contractloon raamt in de Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling (OVA). De prijsindexcijfers zijn in beginsel gebaseerd op ramingen van het CPB, en zijn belangrijk voor de omvang van financiële kaders, tarieven en prijzen. Deze zijn namelijk bepalend voor het bedrag dat aan het macrokader wordt toegevoerd om hiervoor te compenseren en het percentage waarmee de tarieven van het gereguleerd segment door de NZa worden verhoogd.

Lees meer over de prijsindexcijfers.

Deel kennis en ervaringen op NVZ Kennisnet

Wil je kennis en ervaringen delen met andere NVZ-leden? Word dan lid van NVZ Kennisnet en meld je aan voor relevante werkgroepen. Leden van NVZ kunnen lidmaatschap aanvragen van NVZ Kennisnet voor gedetailleerde inhoudelijke informatie over diverse onderwerpen.