Main content

Speerpunten ziekenhuizen versneld door COVID-19-pandemie

Nieuws

Netwerkzorg en e-health zijn speerpunten voor de ziekenhuizen om juiste zorg op de juiste plek te realiseren. Dat blijkt uit de scan die de NVZ begin dit jaar onder haar leden heeft uitgezet. Ook is er steeds meer aandacht voor gepast gebruik van zorg en het bieden van zorg thuis. Deze speerpunten blijken nu meer van belang dan ooit.

Doelstellingen Hoofdlijnenakkoord

Door de Nederlandse ziekenhuizen is de afgelopen 2 jaar hard gewerkt om de doelstellingen uit het Bestuurlijk Hoofdlijnenakkoord medisch specialistische zorg te realiseren. Eén van de belangrijkste thema’s daarbinnen is juiste zorg op de juiste plek. In de periode dat het coronavirus (COVID-19) snel om zich heen greep, is er veel versneld. Ad Melkert: “De coronacrisis heeft veel creativiteit en inventiviteit onder zorgmedewerkers opgeroepen. Dat heeft ertoe geleid dat veel zorg op een andere wijze en in samenwerking met anderen is vormgegeven, bijvoorbeeld zorg op afstand door (beeld)bellen. Hiervan hebben we veel mooie voorbeelden gezien. Dit soort toepassingen moet beschikbaar blijven en door aangepaste regels mogelijk blijven. Tegelijk zien we dat organisaties elkaar gemakkelijker vinden en ondersteunen. Samenwerking boven concurrentie is nu het nieuwe normaal.” 

Goede gegevensuitwisseling

Uit de scan blijkt echter ook dat ziekenhuizen nog niet beschikken over alle randvoorwaarden voor het realiseren van juiste zorg op de juiste plek. Eén van de belemmeringen is goede gegevensuitwisseling. NVZ-voorzitter Ad Melkert: “Een landelijk stelsel voor gegevensuitwisseling is essentieel voor goede zorg. Dat leidt tot betere diagnostiek, behandeling, logistiek en samenwerking. Privacy-eisen zijn complex en vragen veel aandacht en investering van de ziekenhuizen. Een goede balans tussen privacy en patiëntveiligheid moet als het erop aankomt het patiëntbelang dienen.”

Ervaring uit coronapiek

De Nederlandse ziekenhuizen willen de ervaring uit de coronapiek gebruiken om nu verder te versnellen op het gebied van digitalisering, zorg thuis en samenwerking met partners in de regio. Ad Melkert: “Deze samenwerking moet van onderaf tot stand komen op een manier die past bij de lokale historie en situatie, maar is geen vrijblijvende keuze meer. Er moet ook financieel ondersteund worden: bij dure ICT investeringen gaat de kost voor de baat uit”.

Over de scan

Het realiseren van juiste zorg op de juiste plek vraagt om een structurele aanpak binnen het zorglandschap. De NVZ werkt hieraan vanuit het programma JuMP. Om zorg anders te organiseren zijn interventies nodig op 8 thema’s, de bouwstenen van JuMP. Dit jaar vond de eerste herhaalmeting van de JuMP-scan plaats. De landelijke resultaten zijn te vinden op de website zorgvoorjump.nl.
 

JuMP

Wil je meer informatie over JuMP? Word dan lid van de werkgroep op Kennisnet. Leden van NVZ kunnen lidmaatschap aanvragen van Kennisnet voor gedetailleerde inhoudelijke informatie over onder andere dit onderwerp.

Corona

Wil je meer informatie over Corona? Word dan lid van de werkgroep op Kennisnet. Leden van NVZ kunnen lidmaatschap aanvragen van Kennisnet voor gedetailleerde inhoudelijke informatie over onder andere dit onderwerp.