Main content

Speel serious game over juiste zorg op de juiste plek

Nieuws

Juiste zorg op de juiste plek vraagt om regionale samenwerking. Maar hoe ga je het gesprek aan in de regio? Wat kun je doen als de samenwerking minder goed verloopt? En hoe geef je regionale samenwerking een impuls? Om antwoord te geven op deze vragen hebben zorgpartijen de serious game JZOJP ontwikkeld.

In de huid van een ander

Het spel laat partijen ervaren wat er gebeurt als regionaal wordt samengewerkt. Deelnemers kruipen in de huid van een ander. Zo gaan ze vanuit een ander perspectief met elkaar in gesprek. Het spel biedt inzicht in elkaars drijfveren en het ontstaan van bepaalde patronen en draagt zo bij aan wederzijds begrip. "Vaak kennen de regiopartners elkaar wel van naam of gezicht, de kunst zit hem erin om de volgende stap te zetten. Hoe kom je van 'kennen' naar 'samenwerken'? Wie neemt het initiatief, hoe spreek je elkaar aan? De serious game kan hierbij helpen", aldus Miranda Kingma, programmamanager JuMP van de NVZ. 

Bestuurders en managers

Het spel komt in 2 varianten: 1 voor bestuurders en 1 voor managers. Zij kunnen binnen de eigen organisatie aan de slag met het spel, of met verschillende partijen uit de regio. Tijdens een klein dagdeel ervaren ze welke uitdagingen er zijn en hoe ze deze gezamenlijk het hoofd kunnen bieden. De serious game is zowel fysiek als digitaal te spelen, onder leiding van een spelbegeleider.

Lees meer en download de serious game op de website van JuMP.

JuMP

Wil je meer informatie over JuMP? Word dan lid van de werkgroep op Kennisnet. Leden van NVZ kunnen lidmaatschap aanvragen van Kennisnet voor gedetailleerde inhoudelijke informatie over onder andere dit onderwerp.