Main content

Snelheid en focus van belang bij invoering elektronische gegevensuitwisseling

Nieuws

Door elektronisch gegevens met elkaar uit te wisselen, is de juiste informatie die nodig is voor de behandeling van patiënten op het juiste moment beschikbaar. Een goede zaak voor patiënt en zorgverlener. De NVZ vraagt samen met andere zorgpartijen in een brief (pdf) aan de politiek om snelheid en focus bij de invoering van een wetsvoorstel rondom deze gegevensuitwisseling.

Het wetsvoorstel invoering elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) maakt het mogelijk om elektronische gegevensuitwisseling tussen zorgverleners op een veilige en overzichtelijke manier te verbeteren. Begin april spreekt de Tweede Kamer hierover. 

De NVZ, Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), Federatie Medisch Specialisten (FMS), Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) en Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) vragen in aanloop naar dit debat in een brief (pdf) aandacht voor 3 belangrijke punten:

  1. Zorg zo snel mogelijk voor het afwegingskader generieke voorzieningen, niet pas aan het einde van dit jaar.
  2. Zorg voor volledige interoperabiliteit door een open API-strategie in de wet op te nemen.
  3. Houd focus op de afgesproken 4 prioritaire processen om de vaart erin te houden.

Deel kennis en ervaringen op NVZ Kennisnet

Wil je kennis en ervaringen delen met andere NVZ-leden? Word dan lid van NVZ Kennisnet en meld je aan voor relevante werkgroepen. Leden van NVZ kunnen lidmaatschap aanvragen van NVZ Kennisnet voor gedetailleerde inhoudelijke informatie over diverse onderwerpen.

Meer over digitalisering