Main content

Slachtofferhulp Nederland biedt naaste IC-patiënt hulp

Nieuws

Vanwege het grote besmettingsgevaar van het coronavirus mogen familieleden en andere naasten van patiënten die op de IC behandeld worden, niet of slechts zeer beperkt bij de patiënt in de buurt komen. Soms zelfs niet als de patiënt komt te overlijden. Deze situatie wordt door veel mensen als zeer ingrijpend en emotioneel ervaren. Om die reden biedt Slachtofferhulp Nederland ondersteuning aan naasten van IC-patiënten.

Zorgmedewerkers

Een opname op de IC is voor veel patiënten en hun naasten een ingrijpende gebeurtenis. Normaal gesproken worden zij ondersteund door de intensivisten en verpleegkundigen. Maar zorgmedewerkers hebben daar nu nauwelijks tijd voor, door het grote aantal coronapatiënten dat momenteel op de IC’s behandeld wordt. Ook spelen de quarantainemaatregelen een rol en worden patiënten bovendien soms overgeplaatst naar ziekenhuizen elders in het land. Patiëntenorganisatie IC Connect heeft Slachtofferhulp Nederland daarom gevraagd om de ondersteuning van IC-patiënten en hun naasten te verzorgen. Het gaat daarbij om de naasten en nabestaanden van alle IC-patiënten, dus niet alleen coronapatiënten. 

Uitputtingsslag

Rosa Jansen, bestuursvoorzitter van Slachtofferhulp Nederland: “Als je bedenkt wat deze patiënten en hun naasten nu meemaken, is het heel fijn dat wij er voor hen kunnen zijn. Een opname op een IC is immers niet niks.” Er is voortdurende spanning en onzekerheid. Wanneer naasten niet bij de patiënt in de buurt kan komen om hem of haar te troosten, is dat voor velen “een fysieke en mentale uitputtingsslag”. 

Emotionele ondersteuning

De naasten worden ondersteund door medewerkers van Slachtofferhulp Nederland die opgeleid zijn in emotionele ondersteuning en het reduceren van stressreacties. Zij krijgen een aanvullende training die is ontwikkeld samen met FCIC en IC Connect. Hierin wordt onder meer uitgelegd wat de gevolgen van een IC-opname kunnen zijn, wat de bijzonderheden van de huidige situatie zijn en wat naasten zelf kunnen doen.

Traumatische ervaring

Jansen: “Door vroegtijdig hulp te bieden bij een traumatische ervaring, wordt de kans op langer durende psychische klachten verkleind. Dat begint met aandacht geven aan de ontstane emoties.” Lilian Vloet, voorzitter van patiëntenorganisatie FCIC: “We weten dat de hulp aan de naasten en nabestaanden bij Slachtofferhulp Nederland in zeer goede handen is. Niet alleen voor hen is de inzet van Slachtofferhulp belangrijk, maar ook voor de intensivisten en de IC-verpleegkundigen.”

Mensen met vragen kunnen contact opnemen met Slachtofferhulp Nederland via telefoonnummer 088-7460090 of bij FCIC met Lilian Vloet via telefoonnummer 088-5054309.

Corona

Wil je meer informatie over Corona? Word dan lid van de werkgroep op Kennisnet. Leden van NVZ kunnen lidmaatschap aanvragen van Kennisnet voor gedetailleerde inhoudelijke informatie over onder andere dit onderwerp.