Main content

Save the date: conferentie Uitkomstgerichte zorg

Nieuws

Het programma Uitkomstgerichte Zorg organiseert op 8 december 2022 een conferentie. De conferentie ‘Uitkomstgerichte zorg, blijvend in beweging’ gaat over de resultaten van het Programma Uitkomstgerichte Zorg en toepassing ervan in de praktijk. Er is ook aandacht voor de toekomst: wat gaan we doen om de beweging naar uitkomstgerichte zorg nóg groter te maken?

Santeon Experiment Uitkomstindicatoren

Tijdens de conferentie is er speciale aandacht voor de resultaten van het Santeon Experiment Uitkomstindicatoren. In het Experiment wordt uitkomstinformatie toegankelijk gemaakt voor samen beslissen. Het gezamenlijke proces dat patiënt en zorgverlener doorlopen, loopt als een rode draad door het conferentie-programma.

Betrokkenen bij medisch specialistische zorg

De conferentie vindt vooralsnog live plaats, maar is ook grotendeels online te volgen. Het voorlopige tijdsblok is donderdag 8 december 2022 van 14.00 - 20.00 uur. Het volledige programma met tijden en locatie volgt. De bijeenkomst richt zich op betrokkenen bij de medisch specialistische zorg. Denk aan patiënten(vertegenwoordigers), verpleegkundigen, artsen, ICT-deskundigen, managers en zorgbestuurders, maar ook beroepsverenigingen, zorgverzekeraars en overheden.

Vanaf september 2022 is de inschrijving geopend. Meer informatie hierover volgt. Deelname aan de conferentie is gratis. 

Waardegedreven zorg

Wil je meer informatie over Waardegedreven zorg? Word dan lid van de werkgroep Waardegedreven zorg op Kennisnet. Leden van NVZ kunnen lidmaatschap aanvragen van Kennisnet voor gedetailleerde inhoudelijke informatie over onder andere dit onderwerp.

Meer over waardegedreven zorg