Main content

Samen beslissen vast onderdeel zorgproces

Nieuws

NVZ-leden hebben de ambitie om Samen beslissen vast onderdeel van het zorgproces te maken. 8 op de 10 NVZ-leden heeft hiervoor inmiddels concrete doelstellingen geformuleerd, en ongeveer de helft meet bij patiënten de tevredenheid over Samen beslissen. Dit blijkt uit de scan Waardegedreven zorg (pdf) die de NVZ heeft uitgezet onder haar leden.

Programma Waardegedreven zorg

De beste uitkomsten voor de patiënt. Dat is de kern van Waardegedreven zorg. Dit begint bij het maken van de juiste keuzes in de spreekkamer, zodat de patiënt die zorg krijgt die het beste bij hem of haar past. Om ziekenhuizen en categorale instellingen hierbij te ondersteunen, is de NVZ het programma Waardegedreven zorg gestart.

Het programma richt zich op Samen beslissen en Leren & verbeteren op basis van uitkomstinformatie. Om te weten waar de ziekenhuizen staan, en op welke manier de NVZ kan ondersteunen, is een scan uitgezet. 

Waardegedreven zorg in de organisatie

Waardegedreven zorg staat hoog op de agenda bij zorginstellingen. Twee derde van de deelnemers heeft een visie geformuleerd op Waardegedreven zorg. De overige instellingen voeren activiteiten uit om voor Waardegedreven zorg te bevorderen. 

Samen beslissen met uitkomstinformatie

Veel van die activiteiten zijn gericht op Samen beslissen. 8 op de 10 instellingen heeft concrete doelstellingen geformuleerd voor Samen beslissen. De meest gebruikte instrumenten zijn Samen Beslissen op basis van uitkomstinformatie, het gebruik van de 3 goede vragen en gebruik van keuzehulpen. 6 op de 10 instellingen meet ook de tevredenheid van patiënten bij Samen beslissen. Grootste knelpunt is de benodigde tijdsinvestering. 

Leren & verbeteren onderdeel van verbetercyclus

Uitkomstinformatie is bij een derde van de respondenten vast onderdeel van de verbetercyclus: resultaten worden structureel besproken, hierop worden acties ondernomen en het resultaat wordt geëvalueerd. Structureel gebruik van PROMs (Patient -Reported Outcome Measures) is nog beperkt. Grootste knelpunt dat wordt genoemd is de benodigde ICT. Vrijwel alle instellingen maken ook gebruik van patiëntervaringen om te leren en verbeteren.

Aan de slag

Ziekenhuizen en categorale instellingen kunnen gebruik maken van meerdere instrumenten om Samen beslissen en Leren & verbeteren verder vorm te geven. Zo bevat het Kennisplatform Uitkomstgericht Zorg praktijkvoorbeelden Samen beslissen, en kunnen instellingen via het platform een hulpvraag indienen voor een coach of ambassadeur. De NVZ participeert in het programma Uitkomstgerichte zorg voor de ontwikkeling van sets voor uitkomstinformatie, en de benodigde ICT om dit te ondersteunen.

De NVZ biedt de leden vanaf 2022 bovendien de mogelijkheid om patiëntervaringen te gaan meten met een generieke vragenlijst, zodat het mogelijk is om de eigen resultaten te vergelijken. In 2022 wordt de scan Waardegedreven zorg opnieuw uitgezet.

Bekijk de resultaten van de scan Waardegedreven zorg (pdf).
 

Waardegedreven zorg

Wil je meer informatie over Waardegedreven zorg? Word dan lid van de werkgroep Waardegedreven zorg op Kennisnet. Leden van NVZ kunnen lidmaatschap aanvragen van Kennisnet voor gedetailleerde inhoudelijke informatie over onder andere dit onderwerp.

Meer over waardegedreven zorg