Main content

Ruim dertig procent polikliniekconsulten digitaal

Nieuws

31,6% van de polikliniekconsulten vond in het eerste kwartaal van 2021 digitaal plaats. Bij 86% van de ziekenhuizen maakte digitale zorg meer dan een kwart van de poliklinische zorg uit. Dat blijkt uit de eerste factsheet Digitale Zorg (pdf), dat het gelijknamige NVZ-programma uitbracht. Daarmee ligt het programma op koers ten aanzien van één van zijn belangrijkste ambities: 25% minder fysieke poli met de inzet van digitale zorg. Digitalisering brengt zorg dichtbij de patiënt, zodat mensen minder vaak naar het ziekenhuis hoeven te komen. Zo draagt digitale zorg bij aan de juiste zorg op de juiste plek.

Beeldbellen en telemonitoring

Bij digitale zorg gaat het op dit moment nog vooral om telefonische consulten. Maar ook beeldbellen en telemonitoring zitten in de lift. In het eerste kwartaal van 2021 bood 95% van de ziekenhuizen een vorm van beeldbellen aan. Voor telemonitoring gold dat voor 65% van de ziekenhuizen. In 2019 waren er per kwartaal nog maar 500 beeldbelconsulten, in het eerste kwartaal van 2021 waren dat er 18.000. Het aantal telemonitoringverrichtingen kende eveneens een belangrijk stijging: van 19.000 per kwartaal in 2019 tot 28.000 in het eerste kwartaal van 2021. 

LBZ als basis

De data die de basis vormen van de factsheet komen uit de Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ) van Dutch Hospital Data (DHD). Het gaat om de verrichtingenregistratie. Dat betekent dat digitale zorgactiviteiten die niet vastgelegd worden als een verrichting, in deze registratie niet zijn meegenomen.

Corona-effect

De zogenaamde ZOOM-rapportage die DHD periodiek uitbrengt, laat hetzelfde beeld zien. Deze rapportages zijn overigens wél inclusief de cijfers van de umc's. Vóór corona zaten ziekenhuizen op ongeveer 10% digitale zorg. Door corona werd dat aanzienlijk meer: in de piek van de eerste golf werd bijvoorbeeld bijna 70% van de policonsulten op afstand gedaan. De stijging is structureel: op dit moment is nog steeds ruim 30% van de policonsulten digitaal. Dat is maar liefst 3 keer zo veel als voor de coronapandemie. Uitdaging is om digitale zorg ook na de coronacrisis vast te houden. Zodat digitale zorg als onderdeel van blended zorgpaden het nieuwe normaal worden. 

Download de factsheet (pdf).

Digitale Zorg

Wil je meer informatie over Digitale Zorg? Word dan lid van de groep Digitale Zorg op Kennisnet. Leden van de NVZ kunnen lidmaatschap aanvragen van Kennisnet voor gedetailleerde inhoudelijke informatie over onder andere dit onderwerp.

Meer over digitale zorg