Main content

Revalidatiecheck ondersteunt patiënten bij zorgkeuze

 

 

Nieuws

Om meer inzicht te geven in de kwaliteit van zorg, hebben revalidatie-instellingen de website Revalidatiecheck.nl gemaakt. Vanaf 1 september toont Revalidatiecheck de kwaliteitscijfers van behandelingen in 43 instellingen voor medisch specialistische revalidatie in Nederland. Via Revalidatiecheck kunnen patiënten en geïnteresseerden zien hoe goed de kwaliteit van zorg van revalidatie-instellingen is. Ook kunnen patiënten revalidatie-instellingen onderling vergelijken of een instelling vergelijken ten opzichte van het landelijk gemiddelde. 

Kwaliteit van zorg en behandelresultaten

Revalidatie-instellingen houden veel gegevens bij die iets zeggen over de kwaliteit van zorg, zoals wachttijden of de patiënttevredenheid. Voor patiënttevredenheid wordt ook naar de tevredenheid over de revalidatiearts en overige zorgverleners gekeken. Van de veel voorkomende aandoeningen CVA, dwarslaesie en hersenletsel wordt het resultaat van de behandeling gemeten. Omdat revalidatie-instellingen meer diagnoses behandelen dan deze drie, wordt per instelling ook aangegeven voor welke andere veel voorkomende diagnoses patiënten nog meer terecht kunnen. Van deze behandelingen zijn nog geen behandelresultaten beschikbaar. Voor de kwaliteit van een individuele behandeling kunnen patiënten het beste met hun eigen arts overleggen. De toelichtingen op de cijfers geven inzicht in beïnvloedende factoren, zoals grootte van een revalidatie-instelling, of het percentage oudere patiënten. 

Generieke cijfers

Revalidatie-instellingen houden tijdens het hele jaar de resultaten over kwaliteit en behandelingen bij. Revalidatie-instellingen leveren hun cijfers jaarlijks aan bij het Zorginstituut Nederland om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Na 1 juni worden de cijfers van het vorige jaar getoond. In de Transparantiekalender van het Zorginstituut Nederland staan meetinstrumenten en vragenlijsten die worden gebruikt door zorgverzekeraars voor het inkopen van zorg, bedoeld als keuze-informatie voor patiënten. Jaarlijks wordt vastgesteld welke informatie revalidatie-instellingen moeten aanleveren. Deze generieke cijfers worden verplicht bijgehouden. Revalidatiecheck is hiermee een aanvulling op andere online patiëntinformatie. 

De cijfers op Revalidatiecheck.nl zijn verzameld door Dutch Hospital Data (DHD). De website zelf is in beheer bij de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). Alle instellingen voor medisch specialistische revalidatie die zijn aangesloten bij Revalidatie Nederland doen mee. Ook enkele ziekenhuizen die geen lid zijn van Revalidatie Nederland publiceren informatie op Revalidatiecheck.

Revalidatiecheck

Wil je meer informatie over Revalidatiecheck? Word dan lid van de werkgroep Revalidatiecheck op Kennisnet. Leden van NVZ kunnen lidmaatschap aanvragen van Kennisnet voor gedetailleerde inhoudelijke informatie over onder andere dit onderwerp.

Meer over revalidatiecheck

Kwaliteitsregistratie

PatiëntveiligheidWaardegedreven zorgRevalidatiecheckWaardegedreven zorgZiekenhuischeck