Main content

Revalidatie-instellingen slagen voor VIPP B1

Nieuws

Revant (West-Brabant en Zeeland), Revalidatie Friesland, Heliomare (Noord-Holland) en Reade (Amsterdam) hebben allemaal VIPP-doel B1 gehaald. Dit betekent dat patiënten niet meer zelf naar de apotheek hoeven om een overzicht van hun medicijnen op te vragen en mee te nemen naar de revalidatie-instelling. Zorgverleners vragen deze overzichten nu digitaal op bij de openbare apotheek en lopen dit met de patiënt na ter controle. Hierdoor hoeft er geen informatie overgetypt te worden en worden fouten voorkomen.  

Grotere patiëntveiligheid 

Door het halen van de B1-doelstelling werken ook deze revalidatie-instellingen aan een grotere patiëntveiligheid. Een belangrijke voorwaarde om dit doel te bereiken is dat patiënten toestemming geven aan de apotheek om medicatiegegevens te delen met zorgverleners. Pas dan kan de informatie digitaal uitgewisseld worden tussen de apotheek en de zorgverlener via een regionaal uitwisselingssysteem zoals het LSP en kan de zorgverlener dit met de patiënt controleren tijdens een bezoek. Op deze manier wordt het actueel medicatieoverzicht toegevoegd aan het medisch dossier van de patiënt. Dit is een opmaat naar de volgende VIPP-doelstelling op het gebied van medicatie: B2. Daarvoor is de eis dat het actuele overzicht van medicatie digitaal wordt aangeboden aan de patiënt. In de regio Amsterdam heeft inmiddels ruim 80 procent van de mensen zijn apotheek toestemming gegeven medicatiegegevens te delen met zorgverleners, meldde Reade.  

Deelnemers VIPP 2

Gespecialiseerde ziekenhuizen zoals deze klinische revalidatie-instellingen vallen onder de VIPP 2-regeling die via de NVZ werkt aan digitale uitwisseling van medische informatie tussen zorgverleners en patiënten. Naast revalidatie-instellingen doen ook dialysecentra, zelfstandige klinieken, epilepsiecentra, radiotherapeutische centra en categorale ziekenhuizen zoals het Antoni van Leeuwenhoek en de Sint Maartenskliniek mee aan het versnellingsprogramma. Antoni van Leeuwenhoek haalde B1 in december 2018. Een overzicht van de deelnemers en hoever zij zijn, ziet u in de monitor op de VIPP-website.  

VIPP

Wil je meer informatie over Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling tussen Patiënt & Professional (VIPP)? Word dan lid van de werkgroep op Kennisnet. Leden van NVZ kunnen lidmaatschap aanvragen van Kennisnet voor gedetailleerde inhoudelijke informatie over onder andere dit onderwerp.