Main content

Revalidatie Friesland: eerste VIPP 2-deelnemer slaagt voor A2

Nieuws

Revalidatie Friesland heeft VIPP-doel A2 behaald. De revalidatie-instelling is de eerste VIPP 2-deelnemer die A2 afrondt. Naast revalidatie-instellingen doen ook categorale ziekenhuizen, epilepsiecentra, dialysecentra en radiotherapeutische centra mee aan VIPP 2. Met het behalen van de doelstelling, kunnen de patiënten van Revalidatie Friesland via het patiëntenportaal MijnRevalidatieFriesland over de eigen medische gegevens beschikken. Zo hebben ze een goed overzicht van de eigen gezondheidssituatie.

Een kwart van de patiënten duppt

De patiënten kunnen in het portaal onder meer de Basisgegevensset Zorg (BgZ) inzien. Denk daarbij aan patiëntgegevens, behandelaanwijzigingen, (operatieve) verrichtingen en geplande zorgactiviteiten. Doordat alle VIPP-deelnemers de BgZ een eenduidige manier vastleggen, komt meervoudig gebruik van patiëntgegevens een stap dichterbij. Om A2 te halen, moesten er minimaal 10% actieve gebruikers van MijnRevalidatieFriesland zijn. Hierin is de revalidatie-instelling ruimschoots geslaagd. Uit de audit blijkt, dat ruim een kwart van de patiënten het patiëntenportaal actief gebruikt.

Regie bij de patiënt

Jildau Siderius, projectleider van het VIPP-programma bij Revalidatie Friesland, is trots op de resultaten van de audit. “Met het patiëntenportaal MijnRevalidatieFriesland, zetten we een hele belangrijke stap richting de toekomst. Het portaal biedt de patiënt meer regie over zijn of haar zorgtraject en gezondheid. Patiënten weten het portaal inmiddels goed te vinden. Met name het zonder vertraging tonen van de behandelverslagen en het revalidatieplan, zorgen ervoor dat de patiënten terugkeren naar het portaal.” 

Volgende stap

De audit voor VIPP-module B2 staat voor dit najaar gepland. Daarbij staat het digitaal versturen van recepten en het digitaal inzichtelijk maken van het medicatiegebruik van de patiënt centraal. Daarnaast wordt het patiëntenportaal verder uitgebouwd. Zo kan Revalidatie Friesland in de toekomst de patiënt nóg sterker betrekken bij zijn of haar zorgproces.  

VIPP

Wil je meer informatie over Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling tussen Patiënt & Professional (VIPP)? Word dan lid van de werkgroep op Kennisnet. Leden van NVZ kunnen lidmaatschap aanvragen van Kennisnet voor gedetailleerde inhoudelijke informatie over onder andere dit onderwerp.